Strona główna

Do 27 lutego rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Do 27 lutego rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

2022-02-02 08:43:36  |  ZUS fot. pexels.com

W czasie zamknięcia szkół ubezpieczeni rodzice i opiekunowie mogą ponownie korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 do 27 lutego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Można też z niego skorzystać, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole,a część w domu).


Na tych samych zasadach świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci do 16. lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18. lat, w przypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę z powodu zamknięcia placówki. Chodzi tu o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.Co ważne, rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej). Oświadczenie o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby, które  prowadzą działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

- Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach - przypomina Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego, Krzysztof Cieszyński.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl