Strona główna

Pomoc dla przedsiębiorców ze strony miasta

Pomoc dla przedsiębiorców ze strony miasta

2020-06-12 09:26:42  |  Agata Wiśniewska

 

Prowadzący działalność gospodarczą przez koronawirusa borykają się z różnymi trudnościami. Do chojnickiego ratusza wpłynęło 59 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości, 7 o odroczenie. W kwestii zwolnienia z opłat najmu wniosek złożyło 14 osób. Nie wszyscy żądaną pomoc otrzymają.Podawaliśmy już informacje, na jaką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność gospodarczą w okresie pandemii koronawirusa ze strony Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej czy Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzisiaj pora na Urząd Miasta w Chojnicach.

Formy pomocy przedsiębiorcom, w celu zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19, zostały ujęte w trzech zarządzeniach burmistrza, dokładnie z 2 kwietnia, 24 kwietnia i 4 czerwca. Wszystkie odnoszą się do najmu i dzierżawy.

Jak informuje burmistrz do ratusza wpłynęło 14 wniosków dot. kwestii najmu. - Dwie osoby nie spełniły warunków ustawy będącej podstawą zarządzenia, trzy osoby wycofały wnioski, sześć osób nie uzupełniło wniosków o informacje konieczne do załatwienia, dwóm osobom zmieniono okresy umowne, trzem obniżono kwoty czynszu - podaje Arseniusz Finster. Średnio czas rozpatrzenia wniosku wynosi od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Wszystkie rady miejskie w kraju, na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej, mają możliwość podjęcia uchwały w zakresie zwolnienia z podatków od nieruchomości gruntów budynków i budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji wywołanych epidemią koronawirusa.  - Nasza rada z takiej możliwości nie skorzystała, ale podatnicy będący w trudnej sytuacji mogą korzystać z zapisów artykułu 67 ordynacji podatkowej i mogą wnosić o odroczenie podatku, rozłożenie go na raty lub umorzenie i z takiej możliwości korzystają - mówi skarbnik miasta Wioletta Szreder.


Przedsiębiorcy ubiegający się o odroczenie czy umorzenie podatku muszą wypełnić 12-stronicowy wniosek i dołączyć do niego uwierzytelnione kopie dokumentów (m.in. aktualny wypis z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, sprawozdania dot. zatrudnienia przekazanych przez GUS, potwierdzenie rozliczenia się z urzędem skarbowym z ostatnich lat).

Do 5 czerwca do chojnickiego urzędu wpłynęło 59 wniosków o umorzenie i 7 wniosków o odroczenie podatku. - Z tych wniosków, które wpłynęły o umorzenie podatku 1/3 wniosków, czyli 20 wniosków, nie spełniła wymogów ustawowych wskazanych przez organ podatkowy, co oczywiście skutkuje odmową postępowania. Pozostałe wnioski, tj. 39  wymagają jeszcze rozpatrzenia. Część zadań wnioskujących nie wypełnia treści artykułu 67, tzn. nie dotyczy zaległości podatkowej, na co wskazuje ustawodawca. Czyli, żeby wystąpić z wnioskiem o umorzenie musi wystąpić zaległość. Część osób występuje także o zaniechanie poboru podatku. Takiej instytucji nie ma, więc tutaj będą odpowiedzi odmowne - informuje urzędniczka.

Pięć na siedem wniosków dotyczących odroczenia podatku nie wypełniło wymogów ustawowych. - Tutaj też będą odmowy - mówi Wioletta Szreder. Skarbnik miasta zapewnia, że do każdej sprawy urzędnicy podchodzą indywidualnie. - Jeśli brakuje dokumentów wzywamy do uzupełnienia. Pochylamy się nad każdą sprawą.

Poza ww. formami pomocy Urząd Miejski w Chojnicach nieodpłatnie przekazał przedsiebiorcom, którzy zgłosili taka potrzebę, środki zabezpieczające w postaci maseczek, przyłbic, fartuchów oraz płynu do dezynfekcji. - W pierwszej kolejności w środki te zostały zaopatrzone firmy prowadzące działalność medyczną, a także żłobki i przedszkola na terenie miasta otwierające się po pkresie obostrzebn wprowadzonych przez rząd - mówi włodarz Chojnic.


Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl