Strona główna

Wojewoda wzywa radę miejską do wygaszenia mandatu przewodniczącego

Wojewoda wzywa radę miejską do wygaszenia mandatu przewodniczącego

2016-05-31 16:00:36  |  Monika Szymecka

Wojewoda Dariusz Drelich wzywa Radę Miejską Chojnic do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Mirosława Janowskiego. Rada ma na to 30 dni. Najbliższa sesja planowana jest na 13 czerwca.

 

Sprawa ciągnie się od ubiegłego roku, kiedy to opozycyjny Projekt Chojnicka Samorządność wezwał najpierw radę miasta do wygaszenia mandatu, a kiedy to nie poskutkowało, zwrócił się do wojewody. Zarzucił naruszenie prawa, jakim według działaczy opozycji było prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, czego nie wolno robić radnemu. Wojewoda po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznał, że taka sytuacja istotnie miała miejsce i to kilkukrotnie. Po pierwsze, przewodniczący Mirosław Janowski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę z Chojnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, którego jedynym wspólnikiem jest Gmina Miejska Chojnice, na rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Świętopełka 10.

Po drugie, w 2014 roku zawarł umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej, także miejskiej spółki, na remonty w budynkach zamieszkałych, administrowanych i zarządzanych przez ZGM. Po trzecie, w 2015 roku w ramach prowadzonej przez radnego działalności podpisał kolejną umowę z ZGM-em, którego prezesem jest zresztą jego szwagier, na wykonywanie drobnych i awaryjnych robót remontowo - budowlanych.

Po czwarte, Proterm Plus, czyli spółka, w której Mirosław Janowski jest wspólnikiem i prezesem, wykonywała zamówienie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną miasta, utworzoną przez radę miejską.

Dariusz Drelich w swoim uzasadnieniu wyjaśnia, że sformułowanie "wykorzystywanie mienia", o którym jest mowa w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym,  odnosi się do wszystkich przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Jest to wystarczająca przesłanka i nie ma znaczenia czy radny odniósł korzyści. W swoim uzasadnieniu wojewoda powołuje się na wyroki NSA.
Jeśli po miesięcznym terminie zakreślonym przez wojewodę pomorskiego, rada miejska nie wygasi mandatu, to ten wyda za nią zarządzenie zastępcze.

Komentarze stron zamieścimy później

Pismo od wojewody

art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym
"radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a
także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu
takiej działalności”

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl