Strona główna

Dyscyplinarka dla radnego

Dyscyplinarka dla radnego

2013-01-22 11:54:37  |  Tekst mz, fot. ms

28 stycznia podczas sesji miejscy radni głosować będą nad wyrażeniem zgody lub jej odmową na rozwiązanie stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym z radnym Marianem Rogenbukiem. Pod koniec listopada zeszłego roku został odwołany z funkcji prezesa PSS „Społem”, którą pełnił od 1990 roku. Powodem decyzji była strata finansowa i związana z tym utrata zaufania przez członków rady nadzorczej.

 

Zarząd PSS „Społem” zamierza zwolnić Mariana Rogenbuka w trybie art. 52 Kodeksu pracy, który obejmuje: "ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem". Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w takich wypadkach rada miejska musi wyrazić zgodę na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

Pełniący obowiązki prezesa „Społem” Henryk Golinski nie chciał odnieść się do powodów zwolnienia. - Proszę się udać do pana Rogenbuka. Dane osobowe są zastrzeżone – powiedział, po czym odłożył słuchawkę. Niestety z Marianem Rogenbukiem nie udało nam się skontaktować. Dziś miał prowadzić posiedzenie Komisji Budżetu RM, ale jak dowiedzieliśmy się w biurze rady, był nieobecny z powodu choroby.

W piśmie przedłożonym przez „Społem” do urzędu miejskiego jako argument uzasadniający zwolnienie podano: „z powodu dokonania w imieniu Spółdzielni bez jakiegokolwiek umocowania cesji nr tel. ...”.

Jak będą głosować radni, to mogą wypracować poszczególne kluby rady miejskiej. W Programie 2014, do którego należy Rogenbuk, nie będzie dyscypliny klubowej. - Ja będę głosować za odmową zgody na rozwiązanie stosunku pracy – deklaruje Antoni Szlanga. - Znam Mariana Rogenbuka długo i na tyle dobrze, że wiem, że nie popełniłby takiego przestępstwa, za które można zwolnić w trybie dyscyplinarnym – argumentuje.Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl