Strona główna

Ciepło z MZEC będzie droższe

Ciepło z MZEC będzie droższe

2011-08-19 12:57:27  |  tekst je, fot. ms

Pierwszego września wchodzi w życie zmiana cen w taryfie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Podwyżka wyniesie ok. 9 %.

Dotychczasowe stawki obowiązywały od 22 grudnia 2009 roku. Zgodnie z Prawem Energetycznym każdorazowa ich zmiana musi zostać zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stosowny wniosek chojnicki MZEC złożył pod koniec kwietnia 2011 roku. Po zapoznaniu się z nim i dodatkowymi wyjaśnieniami producenta ciepła, 5 sierpnia prezes URE wydał decyzję o zatwierdzeniu nowej taryfy. Będzie obowiązywała do 31.08.2012 roku. Takie uzasadnienie zawarte jest w postanowieniu: „Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w tym uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność koncesjonowaną. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 cytowanego wyżej rozporządzenia. Na poziom cen i stawek opłat wpływ przede wszystkim mają m.in. koszty paliwa, wynagrodzeń i amortyzacji.

Od 2009 roku wzrosły nasze koszty, w których ok. 40 % stanowi cena węgla. Nie możemy dopuścić do powstania straty na produkcji ciepła, gdyż jest to podstawa naszej działalności – przekazał nam Grzegorz Grabowski, dyrektor techniczny MZEC Chojnice.

Z porównania obydwu taryf wynika, że wartość opłaty stałej za moc zamówioną oraz za usługę przesyłową wzrasta o 11,8 % (na 93120,08 zł z 83326,78 zł netto), gdy węzeł jest własnością MZEC. W przypadku, gdy węzeł jest własnością odbiorcy ciepła, to opłata stała rośnie o 13,5 % (na 89882,58 zł z 79183,13 zł). Natomiast koszt 1 GJ energii cieplnej wzrasta o 8,8 % (z 37,01 zł na 40,26 zł netto – węzeł MZEC) oraz o 8,9 % (z 33,44 zł na 36,42 zł – obce węzły).

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl