Strona główna

Rada miejska pochyli się nad przyznaniem Andrzejowi Gąsiorowskiemu tytułu 'Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice'

Rada miejska pochyli się nad przyznaniem Andrzejowi Gąsiorowskiemu tytułu 'Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice'

2024-02-22 14:45:56  |  Angelika Ollik

Decyzja podjęta zostanie na najbliższej sesji, 4 marca.


Do grona osób z tytułem "Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice" może dołączyć obecny rajca Rady Miejskiej w Chojnicach, Andrzej Gąsiorowski. Nad projektem uchwały w tej sprawie radni pochylą się na sesji 4 marca. Natomiast z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił burmistrz Arseniusz Finster wskazując poniższe uzasadnienie.

"Pan Andrzej Gąsiorowski urodził się 23 sierpnia 1954 r. w Słupsku. Ukończył studia magisterskie na kierunku administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych latach uzupełnił swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu administracji (w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej w Warszawie), prawa podatkowego i organizacji pomocy społecznej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), jak również zarządzania funduszami europejskimi (w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie). Od 1980 r. był pracownikiem administracji państwowej w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku, a następnie w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej na stanowisku Sekretarza Urzędu Gminy. W sierpniu 1990 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, gdzie brał udział w organizowaniu struktury nowej władzy samorządowej. W czerwcu 1993 r. został wybrany na stanowisko Burmistrza Chojnic, które piastował do 9 listopada 1998 r., będąc jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Chojnicach w kadencji 1994-1998. W tym czasie dał się poznać jako sprawny i skuteczny zarządca miasta. Doprowadził do zakończenia remontu chojnickiego Ratusza i w 1994 r. do powrotu władz miasta i pracownik ó w do jego historycznej siedziby. Wizerunek chojnickiego Ratusza stał się w tamtym czasie symbolem przemian ustrojowych w Polsce w latach 90. XX wieku wprowadzanych przez Rząd Jerzego Buzka. Był inicjatorem, promotorem i mecenasem wielu imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców. Podczas swoich kadencji dbał również o realizację inwestycji infrastrukturalnych, niezbędnych dla poprawienia życia mieszkańców  miasta oraz likwidacji znacznych zaległości w tym zakresie. W 1996 r. przyczynił się do nawiązania partnerskich stosunków między Chojnicami a miastem Emsdetten w Niemczech, które są pielęgnowane do dziś. Jako burmistrz Andrzej Gąsiorowski skutecznie zabiegał o pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury komunalnej, dającej często podwaliny pod przyszły rozwój miasta. Przyczynił się do przekazania przez ówczesną Gminę Miejską Chojnice budynków i sfinansowania ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej remontów i zakupu wyposażenia Domu Samotnej Matki „Dar Życia”, uruchomienia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i samotnych. Jako jeden z inicjator ó w aktywnie uczestniczył w procesie budowy nowego szpitala i planach budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. W 1998 r. otrzymał mandat do Rady Powiatu Chojnickiego, gdzie, doceniając jego ogromne doświadczenie i zaangażowanie w sprawy publiczne, został członkiem Komisji Rewizyjnej, a w kolejnej kadencji (2002 -2006) został wybrany do Zarządu Powiatu Chojnickiego jako etatowy jego członek, pełniąc jednocześnie funkcję Sekretarza Powiatu Chojnickiego. Natomiast od 2014 r. nieprzerwanie jest radnym Rady Miejskiej w Chojnicach, pełniąc w kadencji 2014-2018 funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rynku Pracy, a w obecnej kadencji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przez prawie ćwierć wieku był przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 9 w Chojnicach. Dodatkowo udzielał się w stowarzyszeniach -jako współzałożyciel i od początku powstania tj. od 2000 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach; współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Samorządni” w Chojnicach; Chojnickiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Chojnicach; współzałożyciel Europejskiego Stowarzyszenia „POMERANIA" w Chojnicach, gdzie do dziś pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Od września 1999 r. organizował w Chojnicach struktury Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Gdańsku, będąc do 2002 r. prezesem jej Oddziału. Był również ławnikiem ludowym w Sądzie Pracy w Chojnicach w latach 2000-2003. W listopadzie 2006 r. został powołany na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, które z sukcesami piastowa ł do przejścia na emeryturę z końcem 2020 r. W latach 2011 - 2019 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej, zrzeszającego ok. 100 dyrektorów i kierowników jednostek pomocy społecznej z województwa pomorskiego, będącego ważnym ciałem opiniotwórczym oraz wspierającym pracowników w zakresie szkolenia, doradztwa, propagowania dobrych praktyk w szeroko pojętej pomocy społecznej. Od 2008 r., w parafii pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Jest propagatorem idei honorowego krwiodawstwa i honorowym dawcą krwi (z oddanymi ponad 25 litrami krwi). Odznaczony w 1992 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a także odznakami i medalami honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2005 r. odznaczony za swoją wieloletnią działalność zawodową i społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski."

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl