Strona główna

Mieszkańcy Chojnic zapłacą wyższy podatek od nieruchomości

Mieszkańcy Chojnic zapłacą wyższy podatek od nieruchomości

2023-11-20 15:25:35  |  Angelika Ollik

I to aż o 18%. Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie.


Wzrost podatków lokalnych nie ominie również Chojnic, bowiem mieszkańcy tego miasta zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. - Na wstępie mojej wypowiedzi pragnę powiedzieć publicznie, że przepraszam, że musimy podnosić podatki lokalne. Gdyby można było, to byśmy tego nie czynili – mówił podczas dzisiejszej (20.11.) sesji Rady Miejskiej burmistrz Arseniusz Finster. Jednakże podatek od nieruchomości wzrośnie i to aż o 18%, dzięki czemu budżet gminy miejskiej ma się powiększyć o szacunkową kwotę 3 mln 898 tys. 639 zł.

Skutek głównie będzie dotkliwy dla przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą – przyznał włodarz. – Firma, która ma np. 1 ha pod dachem, to to już jest 50 tys. złotych więcej podatku.

Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 13 radnych, natomiast przeciwko byli radni opozycji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Pan wspomniał o przedsiębiorcach, natomiast to będzie dotkliwe dla wszystkich mieszkańców – zwrócił uwagę radny Bartosz Bluma. – My proszę pamiętać musimy oświetlić, musimy posprzątać, musimy naprawić, musimy zbudować chodniki i ulice, to jest nasze takie podstawowe wyzwanie na kolejne lata – argumentował z kolei burmistrz.

Stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać na terenie Gminy Miejskiej Chojnice od 2024 roku:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,18 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,94 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) mieszkalnych posiadających jedyne źródło ogrzewania nie na paliwo stałe - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 31,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 10,09 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl