Strona główna

Tegoroczne inwestycje w gminie

Tegoroczne inwestycje w gminie

2014-01-02 15:08:28  |  Tekst i fot. mz

Zobacz, jakie zadania są planowane w gminie Chojnice w 2014 roku. Pełna lista inwestycji dostępna na stronie gminy.

 

Tematem, w którym wiecznie jest sporo do zrobienia, są drogi. W tym roku największą z inwestycji, która nastręczy mieszkańcom trudności, ale jakże oczekiwaną, jest dokończenie modernizacji drogi nr 240. Pozostały odcinek do zrobienia z Chojnic do Pawłowa będzie kosztował 19 mln zł. To droga wojewódzka, więc to urząd marszałkowski, a nie gmina, zapłaci za remont. Droga wraz z podziemną infrastrukturą i ścieżką rowerową ma być gotowa na 10 października. Gmina wraz z powiatem i dofinansowaniem państwa z programu schetynówek położą nakładkę i poszerzą drogę (na odcinku 1,2 km) między Chojniczkami, Jarcewem a Krojantami. Przebudowane zostaną także drogi w Czartołomiu, Ostrowitem (Sportowa), Ciechocinie, Krojantach (Kasztanowa, Dworcowa, Lipowa), Pawłowie (Okrężna) oraz pobudowane na odcinkach Racławki – Objezierze, Swornegacie – Zbrzyca i osiedlowe w Chojniczkach.

Na terenie gminy dokończona ma być sieć ścieżek w ramach Kaszubskiej Marszruty na odcinku Klawkowo – Turowiec (szacowana wartość 5 mln zł, z czego połowę finansuje gmina) i Chociński Młyn – Swornegacie (2,2 mln zł, 50 % finansuje gmina), Swornegacie – Drzewicz (1,3 mln zł, 800 tys. zł - gmina). Milion złotych kosztować ma ścieżka w innej części gminy na odcinku Nowy Dwór - Ogorzeliny. „W latach 2012 – 2014 Samorząd Gminy Chojnice realizuje program budowy ścieżek rowerowych łącznie za kwotę 13,5 mln zł. Ponad połowa tych środków to pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych, głównie to środki unijne. Z tych środków powstało i docelowo do końca tego roku powstanie 43 km ścieżek rowerowych z tego o nawierzchni asfaltowej – 10,3 km, z polbruku – 10,7 km i o nawierzchni szutrowej – 22 km” - urzędnicy informują na stronie gminy. Łącznie z wcześniej zrealizowanymi da to wynik 58 kilometrów.

W planie jest budowa jaskółeczki, czyli boiska o wymiarach 22 x 44 m, oświetlonego lampami hybrydowymi. Łączny koszt to 600 tys. zł, z czego dofinansowanie z LGD Sandry Brdy to 280 tys. zł. Remont świetlicy wiejskiej w Moszczenicy ma pochłonąć 300 tys. zł. O 50 tys. mniej przeznaczono na wymianę kotłowni olejowej na pelet w szkole w Silnie. Za 100 tys. zł po przebudowie mają powstać nowe sale lekcyjne w charzykowskim Zespole Szkół. W Sławęcinie przymierzają się do budowy sali gimnastycznej i termomodernizacji budynku gimnazjum. Projekt kosztować będzie 30 tys. zł.

Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie unijne, to za 35 mln zł uporządkowana ma zostać gospodarka wodno-ściekowa w Charzykowach, Starym Młynie, Funce i Bachorzu. To duża inwestycja przewidziana do połowy 2015 roku.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl