Strona główna

Śmieci w górę

Śmieci w górę

2012-04-16 14:45:28  |  tekst je, fot. ZZO Nowy Dwór

Na kwietniowej sesji rady miejskiej ma znaleźć się projekt uchwały w sprawie podwyżki opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko w Nowym Dworze. Stawka ma wzrosnąć z 81 zł do 90 zł netto za tonę.

Na czwartkowym (12.04) posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej jej członkowie zapoznali się z uzasadnieniem tej decyzji. Przedstawił je pracownik ZZO Krzysztof Tezlaff. Na pierwszym miejscu postawił fakt stosowania przez macierzystą firmę najniższej stawki w regionie, jeśli porówna się ją do podobnych obiektów, które nadal będą funkcjonować po uruchomieniu zakładów zagospodarowywania odpadów. We wniosku wysłanym do urzędu miejskiego podane były trzy przykłady. W Tucholi obowiązuje stawka 160,29 zł, w Szczecinku 106,35 zł oraz w Starogardzie Gdańskim - 90 złotych za 1000 kg netto. Ważnym czynnikiem wzrostu ceny jest także konieczność sfinansowania rosnących kosztów działalności wysypiska w Nowym Dworze. Niedawno musiano zrekultywować skarpy kwatery nr 2, które uległy rozmyciu; wymieniono pompy w przepompowni ścieków; likwidowano kolizje z istniejącą infrastrukturą, które ujawniły się podczas trwającej budowy. Coraz droższe paliwo dla sprzętu pracującego w ZZO to także istotna przesłanka dla zmiany ceny. Opłata za korzystanie ze środowiska, pobierana także przez ZZO, nie ulega zmianie.

Obecnego na posiedzeniu komisji przewodniczącego rady Mirosława Janowskiego zainteresował stopień przygotowania urzędu do wprowadzenia nowych zasad organizacji i rozliczania zbiórki i wywozu śmieci, która ma wejść w życie od września 2013 roku. Jak wyjaśnił Jarosław Rekowski, dyrektor wydziału komunalnego, jego podwładni biorą udział w szkoleniach na ten temat, konsultują się z pracownikami urzędów sąsiednich gmin.

Najprawdopodobniej od września 2012 będziemy mogli rozpocząć prace, wraz z pozostałymi udziałowcami ZZO Nowy Dwór, nad wspólnym projektem regulaminu zagospodarowywania odpadów. Do tego momentu powinny zakończyć się prace w urzędzie wojewódzkim nad planem dla całego regionu. Docelowo będzie musiała w ratuszu powstać specjalna komórka finansowa, która zajmie się buchalterią i windykacją, którą do tej pory zajmowały się firmy wywożące śmieci. Trzeba będzie zatrudnić w nich 3-4 osoby – zaznaczył Jarosław Rekowski.

Uzgodniono, że co kwartał szef wydziału komunalnego będzie informował radnych z Komisji Komunalnej oraz Ochrony Środowiska o stopniu zaawansowania prac nad wprowadzeniem „rewolucji” śmieciowej.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl