Strona główna

Chcą ukarania burmistrza

Chcą ukarania burmistrza

2011-12-14 14:45:19  |  tekst je, fot. ms

Będzie ciąg dalszy sprawy zgromadzenia na Starym Rynku, które odbyło się 10 września 2011 r. Wówczas to organizatorzy protestu przeciwko prywatyzacji PS 9 mieli za sąsiada burmistrza Arseniusza Finstera.

Uważali, że zakłócał ich legalny protest, zgłoszony w urzędzie miejskim, poprzez własne wystąpienia emitowane z pomocą sprzętu nagłaśniającego z Chojnickiego Domu Kultury. Organizatorzy wezwali policję, która pojawiła się na Starym Rynku. Po zakończeniu zgromadzenia Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia”, jeden z organizatorów protestu, złożyło do Komendy Powiatowej Policji zawiadomienie o fakcie zakłócania przez burmistrza Arseniusza Finstera protestu. Po prawie trzech miesiącach policja zawiadomiła prezesa Stowarzyszenia Radosława Sawickiego, że "przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie zakłócania przebiegu zgromadzenia w dniu 10.09.2011 r. na Starym Rynku w Chojnicach z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu". Jak podaje wspolnaziemia.org, policja przesłuchała świadków, zebrała od lokalnych redakcji materiały fotograficzne i filmowe. Kilka dni przed zakończeniem postępowania także nasza redakcja przekazała policji relację video.

Link do YouTube

Organizatorzy protestu nie uważają sprawy za zakończoną. Jako oskarżyciele posiłkowi złożyli wczoraj (13.12) w Sądzie Rejonowym w Chojnicach wniosek o "ukaranie Arseniusza Finstera, burmistrza miasta Chojnice, w związku z uciążliwym zakłócaniem przebiegu zgromadzenia publicznego w dniu 10.09.2011 roku na płycie Starego Rynku w Chojnicach". W uzasadnieniu stwierdzili m.in. - "Uważamy, że zachowanie burmistrza Arseniusza Finstera w dniu 10.09.2011 roku podlega karze zgodnie z postanowieniami Art. 52 § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że „kto (1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia, (2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, (3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, (4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia (…) podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.”

Nie było to jedyne pismo, które w sprawie przedszkolnego protestu Marcin Wałdoch z SAH i Radosław Sawicki z WZ wczoraj wspólnie podpisali i złożyli. Do Rady Miejskiej trafiła ich „Skarga na działanie burmistrza miasta Chojnice”. Uważają, że Arseniusz Finster "nadużył posiadaną przez niego władzę oraz nieprawnie wykorzystał publiczne zasoby sprzętowe (nagłośnienie) i osobowe (akustyk). Według nas burmistrz nienależycie wykonuje powierzone mu zadanie reprezentowania Urzędu Miasta Chojnice na zewnątrz. W sposób agresywny zawłaszcza przestrzeń debaty publicznej, do czego nie jest uprawniony. Ponadto swoim zachowaniem naruszył praworządność (postanowienia art. 52 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 10 punkt 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach) oraz interes skarżących, polegający na konstytucyjnie zagwarantowanej możliwości swobodnego wypowiedzenia poglądów i opinii podczas zorganizowanego zgromadzenia publicznego".

Najprawdopodobniej skargę najpierw zaopiniuje Komisja Rewizyjna, a później stanowisko zajmie Rada Miejska Chojnic.

Wspólna Ziemia o decyzji chojnickiej policji

Organizatorzy protestu o pismach do Sądu Rejonowego i Rady Miejskiej

Relacja portalu z protestu - Pojedynek na decybele w samo południe

Zapowiedź A.Finstera z 9.09. o swych planach na następny dzień - To jest protest polityczny...

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl