Strona główna

O biologicznych odkryciach Johanna Daniela Titiusa

O biologicznych odkryciach Johanna Daniela Titiusa

2023-04-05 12:23:59  |  MBP w Chojnicach

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, z klasy 3 o profilu biologiczno-chemicznym, mieli okazję zapoznać się z odkryciami przyrodniczymi Johanna Daniela Titiusa, 18-wiecznego uczonego z Chojnic. Spotkanie było także promocją książki Titiusa „System płciowy roślin przedstawiony zgodnie z naturą”, wydanej niedawno przez Urząd Miejski w Chojnicach, w serii Historyczne Pomniki Chojnic.


O tej publikacji i o pochodzącym z naszego miasta uczonym mówił trzecioklasistom dr Przemysław Zientkowski, wicedyrektor MBP, koordynator obchodów w 2022 roku w Chojnicach Roku Johanna Daniela Titiusa. Natomiast zagadnienie płciowości roślin przybliżył biolog, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół przy Nowym Mieście Paweł Boczek.

Przemysław Zientkowski w skrócie przedstawił życie i osiągnięcia naukowe Titiusa. Podkreślił, że był wszechstronny. – „On się interesował wszystkim – fizyką, astronomią, przyrodoznawstwem” – mówił. Wyraził nadzieję, że młodzi chojniczanie zapamiętają, że to właśnie z Chojnic pochodził. Wymienił także innych zasłużonych dla nauki chojniczan – naukowca i filantropa Marcina Fuhrmanna oraz lekarza, założyciela obserwatorium astronomicznego Nathaniela Mateusza Wolfa.

Drugi prelegent Paweł Boczek zauważył na wstępie, że obowiązujący dziś porządek w nauce nikogo nie dziwi i wydaje się nam, że był od zawsze. Tymczasem jest on wynikiem długotrwałej pracy wielu naukowców, a sukcesem tylko niektórych z nich. Podał przykład Karola Darwina i Alfreda Russela Wallace’a. –„Dwaj wielcy, jeden na podium, a drugi w cieniu, a mogło być również odwrotnie” – stwierdził. Podobnie było w przypadku znanego na świecie przyrodnika Karola Linneusza i właśnie Johanna Daniela Titiusa. – „Gdyby Titius włączył wyższy bieg i wcześniej ogłosił wyniki swoich badań, nie wiadomo jak dzieliłby się sukces na linii Linneusz – Titius” – mówił Paweł Boczek. Titius bowiem opublikował wyniki swoich prac dopiero kilka lat po Linneuszu.

Wykładowca omówił także teorię rozmnażania płciowego roślin, która spotkała się wtedy z uznaniem jednych, a z krytyką za bluźnierstwo innych. Podsumowując, zachęcił młodzież do lektury dzieła wielkiego chojniczanina, w którym opisał on zgodny z naturą system płciowy roślin i jego wpływ na klasyfikację roślin. Publikację tę na koniec otrzymali wszyscy uczniowie obecni na spotkaniu w Czytelni MBP. Kilka egzemplarzy przekazanych zostało także do szkolnej biblioteki II Liceum Ogólnokształcącego.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl