Strona główna

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia już na kontach

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia już na kontach

2022-03-10 13:49:20  |  ZUS fot. pexels. com

Pierwsi spośród przeszło 8,5 mln świadczeniobiorców otrzymali już zwaloryzowane renty i emerytury. W tym roku świadczenia wzrosły o 7 proc.


Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia długoterminowe czyli emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 7 proc. W praktyce oznacza to, że emeryt ze świadczeniem 1800 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 126 zł, co przez rok daje kwotę 1512 zł.

Natomiast osoba, która pobiera świadczenie wysokości 2200 zł brutto otrzyma 154 zł miesięcznie, czyli 1848 zł w skali roku. Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta socjalna wzrosną oprawie 90 zł, czyli do kwoty 1338,44 zł. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1003,83 zł., świadczenie przedemerytalne 1350,70 zł., a dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 256,44 zł.

- Dodatkowym wsparciem dla seniorów jest 13. emerytura, którą ZUS wypłaci z urzędu razem z kwietniowym świadczeniem. Oznacza to, że nie trzeba będzie składać żadnych wniosków aby otrzymać pieniądze. Waloryzacja o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o ok. 14,7 mld zł - Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego, Krzysztof Cieszyński.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl