Strona główna

Nabór oświadczeń mieszkańców z rodzin pegeerowskich na sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

Nabór oświadczeń mieszkańców z rodzin pegeerowskich na sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

2021-10-20 19:33:29  |  Urząd Miasta Chojnice, fot. pexels.com

Gmina Miejska Chojnice ogłasza nabór oświadczeń mieszkańców z rodzin pegeerowskich chcących uzyskać sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi, akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający naukę zdalną.


Uzyskanie sprzętu będzie możliwe jeśli Gmina Miejska Chojnice otrzyma finansowanie w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ogłoszonego przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

Oświadczenia należy składać wyłącznie wg wzorów załączonych do niniejszego ogłoszenia. Uczniowie pełnoletni składają oświadczenia we własnym imieniu. W imieniu niepełnoletnich występuje rodzic/opiekun prawny. Na każdego ucznia składa się osobne oświadczenie.

Oświadczenia łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach (89-600 Chojnice, Stary Rynek 1) w terminie do 2 listopada 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu pisma do Urzędu).

Oświadczenia niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami. Gmina Miejska Chojnice zastrzega sobie prawo do weryfikowania oświadczeń i wzywania do przedstawienia dokumentów poświadczających przedstawione w oświadczeniach informacje.

Konkurs Grantowy realizowany jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl