Strona główna

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach

2011-04-19 15:03:41  |  Urząd Miasta Brusy

Trwają prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Brusach. Jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka zo.o. z Chojnic.

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 11.462.160,24 zł. Całość inwestycji, łącznie
z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim sprawowanym przez Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. zo.o., kosztować będzie niespełna 12 mln zł.

Na realizację tej inwestycji Gmina Brusy pozyskała z Unii Europejskiej 4 mln. zł - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 objętego Europejskim Funduszem Rolnym na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Brusy otrzymała również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapewnienie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na realizację w/w zadania w kwocie do 3,5 mln. zł.

W ramach przebudowy i rozbudowy zostaną wykonane m.in: zbiornik retencyjny, przepompownia główna, 2 reaktory biologiczne, budynek dmuchaw, pompownia ścieków oczyszczanych, stacja zlewcza ścieków dowożonych i komora stabilizacji tlenowej osadu, a także automatyka i sterowanie.

Przedsięwzięcie pozwoli na podłączanie do oczyszczalni nowo budowanych sieci kanalizacyjnych m.in. w Zalesiu, Lubni, Lamku i Orliku. Usprawniony zostanie również proces oczyszczania nieczystości płynnych, co w konsekwencji poprawi jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Niechwaszcz.

Realizacja inwestycji potrwa do lipca 2012 roku.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl