Strona główna

Udzielono burmistrzowi Czerska absolutorium

Udzielono burmistrzowi Czerska absolutorium

2024-06-18 13:34:09  |  Urząd Miejski Czersk

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Czersku, radni rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Gminy Czersk za rok 2023.


Skarbnik gminy szczegółowo omówiła poszczególne obszary budżetu za ubiegły rok. Dochody wyniosły 158,2 mln zł, a wydatki 168,3 mln zł. Deficyt budżetowy na koniec roku 2023 wyniósł 10,1 mln zł.

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Gminy Czersk za rok 2023 oraz udzielili burmistrzowi Czerska absolutorium z tego tytułu.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl