Strona główna

Powiatowy Konkurs Plastyczny 'Barwy jesieni'

Powiatowy Konkurs Plastyczny 'Barwy jesieni'

2023-09-27 13:18:24  |  ChCK

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie BARWY JESIENI, który w tym roku nosi tytuł "Na tropach jesieni". Konkurs organizowany jest w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.


REGULAMIN

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.

2. Dozwolone są różne płaskie techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, pastele), format A3

3. Prace należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, do 20 października 2023 r.

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:

- przedszkola (A)

- szkoły podstawowe: kl. I - III (B); kl. IV -VI (C) kl. VII - VIII (D)

- szkoły ponadpodstawowe, dorośli (E)

5.Na odwrocie pracy proszę wpisać:

- IMIĘ i NAZWISKO AUTORA

- KATEGORIĘ WIEKOWĄ

- NAZWĘ SZKOŁY lub PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

- NR TEL. lub MAIL

6. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnika lub ręcznie wypisana i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda o treści: „Wyrażam zgodę na publikację wizerunku (imię i nazwisko uczestnika) na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatorów”.

8. Osoby nie wyrażające zgody na publikację wizerunku proszone są o kontakt pod adresem iodo@ckchojnice.pl.

9. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.

10. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.

12. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja Regulaminu i Klauzuli informacyjnej RODO umieszczonej na stronie Chojnickiego Centrum Kultury.

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl