Strona główna

Wizyta chojnickiej delegacji w Emsdetten

Wizyta chojnickiej delegacji w Emsdetten

2023-09-27 11:39:15  |  Urząd Miejski Chojnice

W miniony weekend 22-24 września w partnerskim mieście Emsdetten w Niemczech odbył się coroczny festyn miejski Emsdettener September.  W uroczystościach uczestniczyła na zaproszenie burmistrza Olivera Kellnera delegacja z Chojnic reprezentowana przez sekretarza miasta Roberta Wajlonisa i pracowników ratusza, radnych Rady Miejskiej: Agnieszkę Lewińską, Sebastiana Matthesa, Andrzeja Platę oraz przedstawicieli chojnickiej policji.

Powitanie delegacji z Chojnic w ratuszu w Emsdetten

Otwarcie festynu odbyło się w piątkowy wieczór. Wtedy też burmistrz Oliver Kellner powitał oficjalnie delegację z Chojnic. Pozdrowienia i życzenia udanego świętowania skierował w stronę mieszkańców Emsdetten także sekretarz miasta Chojnice Robert Wajlonis.

Spotkanie w ratuszu

Pobyt chojniczan w Emsdetten był nie tylko okazją do uczestnictwa w festynie, ale przede wszystkim umożliwił odbycie kilku spotkań roboczych, podczas których omówiono działania mające na celu współpracę obu miast jak i wymianę wzajemnych doświadczeń np. w realizowaniu inwestycji i projektów edukacyjnych. Omawiano również trudności obu miast w przygotowaniu budżetów na 2024 rok, w tym konieczność dofinansowywania przez samorządy lokalne licznych zadań zlecanych przez państwa i regiony, jak również konieczność realizacji licznych zadań własnych, czy inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców przy ograniczonych dochodach miast.

Wyremontowany basen w Emsdetten

W programie przewidziano również wizytę na posterunku policji,  zwiedzanie otwartego w roku ubiegłym (po gruntownej przebudowie) kompleksu basenów z pływalnią krytą i otwartą. Delegacja uczestniczyła również w otwarciu ulicy Kościelnej (Kirchstraße), jak również w wystawie fotograficznej pt. „Ruch” przygotowanej przez klub fotograficzny Creativ z Emsdetten i stowarzyszenie fotograficzne HAFV z holenderskiego Hengelo.

Otwarcie wystawy fotograficznej

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl