Strona główna

Wiedzą, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

Wiedzą, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

2023-04-20 08:49:17  |  Monika Garstecka Starostwo Powiatowe w Chojnicach

W Zespole Szkół w Chojnicach, po  przerwie spowodowanej COVID-19, przeprowadzony został powiatowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, OC i ZK. W konkursie udział brały 5-osobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu chojnickiego.


Powiatowy etap Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego  ma na celu wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Uczestnicy rozwiązują test umiejętności teoretycznych  i praktyczne ćwiczenia nabyte podczas realizacji nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

W Mistrzostwach uczestniczyły drużyny: z Zespołu Szkół w Chojnicach, II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach, Technikum nr 3 w Chojnicach, Szkoły Technicznej BZDZ Stowarzyszenia Oświatowo- Technicznego w Chojnicach, Technikum nr 2 w Chojnicach.

Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół w Chojnicach, która reprezentować będzie powiat chojnicki na zawodach wojewódzkich. II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach, III miejsce – drużyna z II liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach.

W ramach Mistrzostw oddzielnie nagradzana była konkurencja dotycząca  zagadnień z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zwycięzcą w tej kategorii okazała się drużyna z Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach.

Serdeczne podziękowania dla uczestników i opiekunów drużyn, Honorowego Komitetu Mistrzostw, organizatorów, sponsorów, fundatorów nagród i wszystkich osób zaangażowanych
w organizację Mistrzostw.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl