Strona główna

Płatnicy otrzymają informacje z podsumowaniem e-składki

Płatnicy otrzymają informacje z podsumowaniem e-składki

2022-01-11 12:53:13  |  ZUS, fot. pexels.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji o stanie rozliczeń płatników składek za 2021 r. Z dokumentu będzie można dowiedzieć się jak wyglądały rozliczenia z ZUS i jakie jest saldo indywidualnego rachunku składkowego (NRS) na koniec ubiegłego roku. Informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

W informacji ZUS wskaże jakie należności zostały pokryte z wpłat, a przy okazji, czy saldo wynosizero czy też występuje nadpłata bądź zaległość – nawet jeśli jest to 1 grosz. W rozliczeniu będzie podana suma wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz należności jakie zostały nimi pokryte. Płatnicy, którzy na podstawie umowy spłacają zadłużenie w ratach, zobaczą jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty. Każdy płatnik powinien wiedzieć jakie jest jego saldo w ZUS, czy na jego koncie widnieje zadłużenie czy nadpłata, aby móc podjąć konkretne działania. Niewielkie zaległości można uregulować zwiększając bieżącą wpłatę. Przy wyższych kwotach należy doliczyć odsetki za zwłokę. Można je obliczyć za pomocą kalkulatora, który jest udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl.

Jeśli nie ma możliwości jednorazowego uregulowania długu warto rozważyć złożenie wnioskuo rozłożenie go na raty. W każdej chwili można skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń,którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Pomogą także w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub spotkać podczas e-wizyty.

Nadpłata może zostać przeznaczona na pokrycie bieżących składek, a można też wystąpić o jej zwrot (wniosek RZS-P). ZUS zwróci ją na numer rachunku bankowego zapisany na koncie płatnika. Jeśli płatnik skorygował deklaracje rozliczeniowe albo opłacił składki po 31 grudnia 2021 r., to nie sąone uwzględnione w informacji za rok 2021. W razie wątpliwości, można sprawdzić aktualny stan rozliczeń konta na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące”.Przedstawienie przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych jest możliwe dzięki wprowadzonemu w 2018 r. projektowi e-składka i utworzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych. Obecnie, przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład rozksięgowuje ją na poszczególne fundusze.

Przedsiębiorco, sprawdź,co znajduje się w informacjio saldzie i rozliczeniu wpłat

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl