Strona główna

Instalacja, drogi i ośrodek wsparcia

Instalacja, drogi i ośrodek wsparcia

2021-07-27 09:20:58  |  Starostwo Powiatowe, Monika Garstecka

W ramach programu Nowy Ład Powiat Chojnicki złożył maksymalną ilość wniosków na 3 inwestycje.


1. Budowa nowej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach:

2. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych w m. Sławęcin i Ogorzeliny oraz na odc. Ogorzeliny – Sławęcin, Ogorzeliny – gr. powiatu i Sławęcin – gr. Powiatu:

3. Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach w celu utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chojnicach:

Program dopuszczał możliwość złożenia jednego wniosku bez limitu ograniczającego wartość dofinansowania, jednego z limitem do 30 milionów oraz jednego z limitem do 5 milionów. W każdym przedziale zostały wybrane inwestycje, które z jednej strony należą do największych i najistotniejszych, z drugiej w możliwie największym stopniu wypełniają dostępny limit środków. Wśród złożonych wniosków znalazła się budowa nowej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach o wartości ponad 52 milionów i dofinansowaniu niespełna 50 milionów (kwota wkładu własnego zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych pomiędzy miejscowościami Sławęcin i Ogorzeliny (a także w ich obrębie oraz z drogami do granic powiatu) – wartość całego zadania to kwota ponad 27 milionów przy dofinansowaniu 26 milionów.

Trzeci wniosek to przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach w celu utworzenia Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Projekt ten ma charakter społeczny, nowopowstałe pomieszczenia w obiekcie będą służyć wsparciu i aktywizacji dzieci, młodzieży oraz rodzin z terenu powiatu.  Wartość inwestycji to niespełna 3,5 milionów złotych przy dofinansowaniu prawie 2,9 miliona zł.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl