Strona główna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowanie roku 2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podsumowanie roku 2020

2021-01-18 19:39:50  |  oprac. red., fot. KPP Chojnice

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to skuteczne narzędzie dzięki któremu policjanci jeszcze skuteczniej dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Policzono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń. W powiecie chojnickim w 2020 roku zanotowano 921 zgłoszeń o niepokojących obywateli przypadkach dot. zagrożeń bezpieczeństwa. Najwięcej z nich, bo aż 391, dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. - Wszystkie sygnały od mieszkańców są zawsze dokładnie weryfikowane. Zachęcamy do korzystania z tych sprawdzonych już wielokrotnie form kontaktu. Chojniccy policjanci weryfikują każdy taki sygnał i podejmują konkretne działania - mówi mł. asp. Justyna Przytarska, oficer prasowy chojnickiej policji.

 

Zdecydowana większość zgłoszeń w ramach dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowej infrastruktury drogowej. - Dzięki aplikacji każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Stanowi ona doskonałe narzędzie, które wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego powiatu, a dostrzegalna przez społeczeństwo działalność Policji w miejscach oznaczonych zagrożeniem pozwala na codzienne budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród członków środowiska lokalnego - mówi mł. asp. Justyna Przytarska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, podsumowali kolejny raz funkcjonowanie KMZB, na terenie powiatu w 2020 roku. Przez ostatnich 12 miesięcy, nasi mieszkańcy korzystali z tego narzędzia 921 razy. Mundurowi potwierdzili blisko 350 sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego większość z nich zostało wyeliminowanych, niektóre przekazane do realizacji innym instytucjom. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, między innymi przekraczania dozwolonej prędkości (391) oraz nieprawidłowego parkowania (92), a także innego zagrożenia, czyli spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (168) oraz grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (59). - Od początku funkcjonowania mapy mieszkańcy powiatu skorzystali z tego tak łatwo dostępnego narzędzia 4108 razy. Od początku działania mapy potwierdzalność zaobserwowanych zagrożeń wyniosła ponad 40% - podaje oficer prasowy chojnickiej policji.

Nanoszone na mapę zgłoszenia wszystkie trafiają bezpośrednio do odpowiednich komórek na komendzie przy ul. Warszawskiej. Tam, na ich podstawie, funkcjonariusze zajmujący się organizacją służby, tworzą odpowiednie zadania. Ich realizacją zajmują się policjanci z wydziałów patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, dzielnicowych oraz funkcjonariuszy właściwych do spraw nieletnich i patologii. Gdy zachodzi taka potrzeba, angażują się również służby kryminalne. Ważna jest właśnie rola dzielnicowych. To oni, nawet po eliminacji wskazanego zagrożenia, monitorują poziom bezpieczeństwa w swoim rejonie.

- Dzięki zgłoszeniom na mapie zagrożeń, wytypowano miejsca, w których dochodzi do grupowania się młodzieży i spożywania alkoholu przez nieletnich oraz aktów wandalizmu. Cyklicznie sprawdzano przez funkcjonariuszy osiedla przy ul. Młodzieżowej oraz w obrębie restauracji przy Rondzie Solidarności w Chojnicach, czerskich bloków mieszkalnych, rejonu Placu Ostrowskiego oraz Placu Kalinowskich w tym mieście, a także Parku Tysiąclecia w Chojnicach oraz Parku Borowiackiego w Czersku. Przeprowadzono w tych miejscach szereg akcji oraz objęto te miejsca szczególnym nadzorem, aby mieszkańcy tych miast mogli spokojnie spacerować i czuć się bezpiecznie. Wszystkie podjęte działania pozwoliły na znaczne zmniejszenie wskazywanych problemów przez internautów - informuje policjantka.

W niektórych przypadkach, dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie odnotowywano sukcesy związane np. z ustawieniem lub wyznaczeniem dodatkowego oznakowania, czy też jego zmianą ( m.in. w miejscowości Będźmierowice oraz w Łęgu przy ul. Kościelnej podczas prac remontowych),a także naprawą zniszczonej nawierzchni jezdni w większości wskazanych miejscach przez internautów. Zagrożenia eliminowano jednak nie tylko w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowej infrastruktury drogowej, czy to nieprawidłowego parkowania. Dzięki reakcji mieszkańców najczęściej jednak potwierdzano popełniane wykroczenia przez kierujących. - Porównując wykroczenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości do ilości zgłoszeń w roku 2019, to można śmiało powiedzieć, że wykroczenia w ruchu drogowym we wskazanych miejscach znacznie zmalały. W wyniku analizy informacji nanoszonych na mapę wielokrotnie zatrzymywano sprawców przestępstw i wykroczeń, a następnie wyciągano wobec nich konsekwencje prawne nakładając na te osoby mandaty lub kierując do sądu wnioski o ukaranie - mówi oficer prasowy chojnickiej policji.

- Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców powiatu chojnickiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji, jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień - zauważa mł. asp. Justyna Przytarska.

Przypominamy po raz kolejny, że korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.

Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy dzwonić pod numer 112. Zachęcamy do jeszcze do bardziej aktywnego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa, poprzez którą można zgłosić zaobserwowane zagrożenia, dostępna jest na każdej stronie informacyjnej jednostek Policji woj. pomorskiego.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl