Strona główna

Odbiór z 'usterkami'

Odbiór z 'usterkami'

2020-12-22 10:43:29  |  Agata Wiśniewska

Wykonawca lał jeszcze asfalt, kiedy na ul. Winogronowej i Czereśniowej zebrała się komisja odbioru końcowego inwestycji. - Odebrane z usterkami. Usterki zdarzają się przy każdej inwestycji - mówił Jacek Domozych, dyrektor wydziału budowlanego w chojnickim ratuszu.


Niemal w tym samym czasie, kiedy burmistrz Arseniusz Finster mówił na sesji, że "dzisiaj odbieramy jedną z ważniejszych inwestycji drogowych w Chojnicach", na ul. Winogronowej zbierali się urzędnicy mający dokonać odbioru. - Praktycznie sto procent zakresu mamy wykonane. Pozostaną jeszcze wjazdy indywidualne, m.in. do SOR-u i DPS-u. Myślę, że reszta będzie dzisiaj zakończona, a te wjzady, jak tylko pojawi się okienko pogodowe. Jest tam warstwa ścieralna, ale nie ma wiążącej. Czeka nas jeszcze wykonanie oznakowania poziomego. Obecne warunki atmosferyczne nie pozwalają, żeby położyć farbę na nawierzchni - informował gremium Krzysztof Konieczny, kierownik budowy z firmy Marbuk. Na pytanie dotyczące utrudnień w budowie ulic przy chojnickim szpitalu, odpowiadał: przełożenie sieci, brak ludzi, brak kruszywa.

Przejeżdżając ul. Czereśniową urzędnicy mijali ekipy lejące asfalt, na odcinku od ronda do końca nowego łącznika. - Za pół godziny będzie zrobione - mówił Krzysztof Konieczny. Mimo trwających prac postanowiono inwestycję odebrać. - Odebrane z usterkami. Usterki się zdarzają przy każdej inwestycji - oświadczył dyrektor wydziału budowlanego w chojnickim ratuszu. Wykonawca na ich usunięcie ma czas do końca miesiąca. Jakie to usterki? - Uzupełnienie asfaltu, zieleni, której nie ma - mówił dyrektor Domozych.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Rekowski, dyrektor wydziału komunalnego i Jacek Domozych, dyrektor Wydziału budowlano-inwestycyjnego w chojnickim ratuszu.

W kontekście wczorajszych (21.12) wydarzeń poprosiliśmy Urząd Miejski w Chojnicach o kopię protokołu odbioru, jak również zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, złożonego przez wykonawcę inwestycji. Dokumenty opublikujemy zaraz po ich otrzymaniu.
Zgodnie z umową, jakie miasto podpisało z firmą Marbruk "Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego."
Budowa ul. Winogronowej i Czereśniowej, wraz z łącznikiem do ul. Strzeleckiej, który ma przejąć ruch z fragmentu ul. Czereśniowej, realizowana jest przy 50-procentowym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Z uwzględnieniem dodatkowych kosztów, jakim było przełożenie sieci, koszt inwestycji to 7,5 mln zł. Zadanie musi być rozliczone do końca br. Pierwotny termin odbioru wyznaczony był na 10 listopada. Następnie przedłużono go do 15 grudnia, a potem do 21 grudnia. Za niewykonanie prac w terminie firma Marbruk nie poniesie kary finansowej.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl