Strona główna

Rozbudowa ZZO Nowy Dwór  za 96,1 miliona złotych

Rozbudowa ZZO Nowy Dwór za 96,1 miliona złotych

2020-06-30 10:02:00  |  Agata Wiśniewska, fot. arch.

Dokładnie 53,3 mln zł dofinansowania spółka pozyskała z Unii, kolejne 22 mln zł to zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW. Całość inwestycji, której celem jest zmniejszenie masy odpadów komunalnych przekazanych do składowania ma pochłonąć bagatela 96,1 mln zł!


- Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności i wydajności odzysku oraz recyklingu szerszego zakresu frakcji odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Dzięki wdrożonym działaniom zostanie zmniejszona masa odpadów komunalnych przekazanych do składowania, co umożliwi spełnienie krajowych oraz unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami. Projekt rozpoczął się już w 2015 r., gdyż zadania wówczas wykonane są ujęte do refinansowania - informuje Lucyna Perlicka prezes ZZO Nowy Dwór. Nowe zadania powinny się rozpocząć w 3 i 4. kwartale bieżącego roku. Planowany termin ich zakończenia to 31 grudnia 2022 r.

Koszty całkowite projektu szacowane są na 96,1 mln zł z czego koszty kwalifikowalne wynoszą aż 78,3 mln zł. Dla porównania budowa zakładu w Nowym Dworze pochłonęła około 47 mln zł, przy dotacji 12 mln zł. Spółka powstała w 2012 roku na bazie porozumienia komunalnego pomiędzy dziesięcioma gminami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego. W kontekście pożyczki z NFOŚiGW (22 mln zł na wkład własny do projektu) samorządy będą jej poręczycielami. Rada Miejska Chojnic wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia jednogłośnie na sesji 22 czerwca.

- Skutek tej pożyczki jest taki, że od 2024 roku będziemy mieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę rzędu 614 tys. zł na poręczenie pożyczki na wkład własny. Takie uchwały podejmuje wszystkie 10 gmin, które są właścicielami naszego zakładu - inofrmował Adam Kopczyński, zastępca burmistrza.


Co dokładnie powstanie na terenie zakładu w ramach projektu? Hala sortowni na odpady selektywnie zebrane wraz z infrastrukturą, 5 zadaszonych boksów magazynowych dla składowania posegregowanych odpadów: tworzyw sztucznych, metalu i innych surowców, zadaszony plac na odpady budowlane o pow. do 5500 m2 za panelami fotowoltaicznymi na dachu, plac o powierzchni do 3600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy, technologia RDF-u, parking i budynek kontroli, stacje transformatorowe oraz przyłącza kablowe, ścieżka edukacyjna.

Ponadto rozbudowany zostanie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym halą magazynową na odpady surowcowe, zakupione zostaną maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania zakładu, zakupione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl