Strona główna

Dodatkowe 5 mln zł na deszczówki

Dodatkowe 5 mln zł na deszczówki

2020-06-03 08:00:08  |  Monika Grochulska

Dzisiaj (3.06) o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, podpisany zostanie aneks zwiększający wysokość dofinansowania na realizację projektu Gminy Miejskiej Chojnice pt. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.


Dodatkowe środki w wysokości 5 075 865,28 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Aneks z przedstawicielami Gminy Miejskiej Chojnice podpiszą marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Leszek Bonna. Podczas uroczystości wręczony zostanie symboliczny czek pamiątkowy z informacją o zwiększeniu dofinansowania unijnego.

Projekt, który zrealizowany zostanie do końca grudnia 2022 r. obejmuje budowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych na terenie miast Chojnice i Człuchów. Celem projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-  Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na powodzie i susze. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na adaptację obszarów obu zlewni do zmian klimatu wywołujących ekstremalne zjawiska typu powodzie i susze, poprzez zwiększenie retencji powierzchniowej, wyrównanie przepływów w ciekach oraz usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie też znaczna redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, a tym samym nastąpi poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszarów chronionych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i gospodarczej regionu.

W ramach projektu pojemność obiektów małej retencji wyniesie 88 900 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 14,2 km, co spowoduje, że 4 400 mieszkańców odniesie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl