Strona główna

Urząd Miejski zamknięty dla interesantów

Urząd Miejski zamknięty dla interesantów

2020-04-21 21:00:32  |  Urząd Miasta Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Urząd Miejski w Chojnicach jest zamknięty dla interesantów.


1. Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach przyjmuje tylko i wyłącznie wnioski z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

2. Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wnioski z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjmuje wnioski z zakresu:

4. Wydział Planowania Przestrzennego przyjmuje wnioski z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Interesanci są przyjmowani jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny przyjęcia interesanta. Realizacja prawa wglądu do akt sprawy realizowana jest w drodze elektronicznej, poprzez wysłanie scanu na adres emailowy wskazany we wniosku. Ustalenie terminu i godziny przyjęcia interesantów następuje:

Ograniczenie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach w opisanym wyżej zakresie obowiązuje do odwołania.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl