Strona główna

Komunikat dla interesantów

Komunikat dla interesantów

2020-03-13 15:36:34  |  KPP Chojnice

W trosce o Państwa zdrowie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach oraz w jednostkach podległych na terenie powiatu.


Skargi/wnioski można składać:

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU SKARG PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W CHOJNICACH LUB JEGO ZASTĘPCĘ

Interesanci w sprawie skarg do odwołania mogą kontaktować się:

 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

DZIĘKUJEMY

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl