Strona główna

Krwiodawcy odznaczeni

Krwiodawcy odznaczeni

2019-12-10 13:34:39  |  Urząd Miejski w Brusach

W czwartek, 5 grudnia br., odbyło się spotkanie sprawozdawcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Całoroczne działania na rzecz krwiodawstwa w Brusach podsumowała prezes Klubu Agnieszka Drzewicka.Klub Honorowych Dawców Krwi w Brusach, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, organizuje od lat cykliczne akcje poboru krwi przy Domu Strażaka w Brusach. Takich akcji w bieżącym roku odbyło się 5 i dzięki nim udało się pozyskać  110 donacji, co dało prawie  49,5 l. krwi pełnej.  Klub obecnie liczy 78 członków, a w bazie prowadzonej przez Urząd Miejski w Brusach zarejestrowanych jest ponad 200 krwiodawców.

Czwartkowe spotkanie KHDK w Brusach było również okazją do odznaczenia zasłużonych krwiodawców. Dawców odznaczeniami uhonorował burmistrz Brus Witold Ossowski, prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chojnicach Rafał Borzyszkowski oraz członkowie zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Brusach. Burmistrz w kilku słowach podziękował krwiodawcom za ofiarność i bezinteresowną postawę względem drugiego człowieka, któremu oddana krew ratuje zdrowie i życie. Była to też okazja, by złożyć uczestnikom spotkania serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Odznaczenia HONOROWY DAWCA  KRWI - ZASŁUŻONY  DLA ZDROWIA NARODU otrzymali: Bloch Dariusz, Butza Tadeusz, Gierszewski Karol, Januszewski  Henryk, Januszewski Józef, Jażdżewski Andrzej, Kierzk Henryk, Kowalikowski Mariusz, Leszczyński Stefan, Meller Dariusz, Miszewski Paweł, Pepliński  Krzysztof, Rafiński Bogdan, Rafiński Krzysztof, Turzyński Sławomir, Warnke Antoni, Warnke Józef, Werno Władysław, Wojciechowska Teresa. Odznaczenie to jest przyznawane osobom, które oddały pond 20 litrów krwi

Odznaczenia ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI III stopnia otrzymali: Czapiewska Dominika, Landowska Anna, Stoltmann Iwona, Warnke Monika, Czapiewski Krzysztof, Gierszewski Paweł, Lipski Wojciech, Rafiński Karol.

Odznaczenia II stopnia otrzymali: Hoppe Magdalena, Jażdżewski Rafał, Klonowski Paweł, Kobierowski Szymon, Lemańczyk Karol, Urbański Robert.

Odznaczenia I stopnia otrzymał Dorsz Arkadiusz.Szczególne podziękowanie prezes Klubu HDK Agnieszka Drzewicka oraz burmistrz Brus Witold Ossowski złożyli Bogusławowi Rudnikowi, który jako honorowy dawca krwi oddał jej 100 litrów. To wyjątkowy wynik, który zasługuje na wyróżnienie.

Należy dodać, że spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu osób i instytucji życzliwych krwiodawcom.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach serdecznie dziękuje za wsparcie. W sposób szczególny Zarząd Klubu podziękował za wspieranie idei krwiodawstwa burmistrzowi Brus Witoldowi Ossowskiemu. Prezes Klubu Agnieszka Drzewicka zaprezentowała zgromadzonym także, przyznany Urzędowi Miejskiemu w Brusach, certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi.
Czwartkowe spotkanie krwiodawców ubogacił występ Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy” z Czyczków.


Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl