Strona główna

Rzecznik Praw Dziecka monitoruje sprawę ‘Skrzatów’

Rzecznik Praw Dziecka monitoruje sprawę ‘Skrzatów’

2019-09-12 11:54:57  |  Agata Wiśniewska, fot. arch.

Mikołaj Pawlak przygląda się prowadzonemu postępowaniu dyscyplinarnemu wobec pracownic przedszkola oraz śledztwu prowadzonemu przez Prokuraturę Rejonową w Człuchowie.

Skargę do Rzecznika Praw Dziecka, w sprawie nieodpowiedniego traktowania dzieci w Przedszkolu Integracyjnym „Skrzaty” złożył chojnicki ratusz. W reakcji na pismo od rodziców dzieci z grupy „Malinki” urząd powiadomił także prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa a Kuratorium Oświaty poprosił o skontrolowanie placówki pod względem pedagogicznym i wychowawczym. Po wyłączeniu się ze sprawy Prokuratury Rejonowej w Chojnicach postępowanie trafiło do Człuchowa. W sprawie przesłuchano już wszystkich świadków, za wyjątkiem nauczycielki, której rodzice 4 i 5-latków zarzucili nieodpowiednią opiekę nad dziećmi. Od kilku miesięcy biegły próbuje odtworzyć zapis z monitoringu, który ma przesądzić w jakim charakterze kobieta zostanie przesłuchana.

Jeśli chodzi o Kuratorium Oświaty w Gdańsku jego wizytatorzy zakończyli czynności kontrolne w „Skrzatach”. - Dyrektor placówki w ramach prowadzonego przez siebie nadzoru podjął działania zmierzające do rozwiązania problemu oraz na czas prowadzonych  czynności wyjaśniających, przez właściwe organy, zawiesił nauczycielki w wykonywaniu obowiązków. Dyrektor przedszkola przekazał wizytatorom dokumentację i złożył wyjaśnienia, z których wynika, że placówka podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, jednakże potwierdzone przez nauczycielki zamknięcie dzieci w pomieszczeniu zawierającym środki chemiczne i sprzęty niebezpieczne oraz stosowanie klamerek na zajęciach z dziećmi może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków. Potwierdzone działania nauczycieli wskazują, iż stosują niewłaściwe metody wychowawcze zagrażające bezpieczeństwu dzieci – informuje Małgorzata Bielang pełniąca obowiązki Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Kuratorium wskazuje także na zapis statutowy placówki, który mówi o tym, że dyrektor przedszkola nie jest uprawniony do rozwiązania grupy, natomiast może skreślić dziecko z listy przedszkolnej zgodnie z przewidzianymi zasadami. Przypomnijmy, że po nagłośnieniu sprawy przez rodziców w mediach grupa „Malinki” została rozwiązana przez Magdalenę Paterek. Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości kuratorium wydało zalecenia pokontrolne pani dyrektor. Wśród nich znalazło się m.in. : wzmocnienie kontroli dyrektora nad realizacją obowiązków nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem metod wychowawczych, doskonalenie  kompetencji nauczycieli czy wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie placówki.


Po zapoznaniu się z efektami kontroli KO Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, wystąpił do Pomorskiego Kuratora Oświaty z pytaniem o realizację ww. zaleceń pokontrolnych i ocenę, czy dyrektor przedszkola podjął działania naprawcze w sposób właściwy i skuteczny. - Z odpowiedzi wynika, że Pomorski Kurator Oświaty planuje przeprowadzenie rekontroli w przedszkolu. Obecnie Rzecznik Praw Dziecka oczekuje na wyniki tych czynności kontrolnych.  Jednocześnie monitoruje też prowadzone postępowanie dyscyplinarne wobec pracownic przedszkola oraz śledztwo wszczęte 31 maja przez Prokuraturę Rejonową w Człuchowie – informuje biuro prasowe Rzecznika Praw Dziecka.Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl