Strona główna

W Swornegaciach promowali 'Świat wodny Kaszub'

W Swornegaciach promowali 'Świat wodny Kaszub'

2019-08-22 12:17:49  |  Tekst Dorota Chmara GOK Chojnice, fot. Aleksander Knitter

Jednym z obszarów działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach jest promowanie kulturowego dziedzictwa regionu. Z myślą o największych walorach Swornegaci instytucja zrealizowała projekt pn.: "Świat wodny Kaszub – Swornegacie". Projekt polegał na organizacji gry terenowej pn.: "Test Kaszuba" opartej o zasoby przyrodnicze i kulturowe Swornegaci.


Impreza miała zdecydowanie "wodny" charakter, wszak Swornegacie to wieś położona pomiędzy dwoma dużymi jeziorami: Karsińskim i Długim oraz rzeką Brdą. Część punktów gry terenowej była zlokalizowana bezpośrednio na brzegach jezior i rzeki, część zadań odbywała się też "na wodzie". Gra popularyzowała walory etnograficzne i historyczne Kaszub południowych i dotykała codziennego życia mieszkańców związanego z życiem nad wodą. Projekt promował również tradycje związane z tradycyjnymi zawodami, w tym zawodem flisaka, kiedyś popularnym w tej części Kaszub.

W przygotowanie gry zaangażowali się mieszkańcy wsi, w tym członkowie miejscowego
Stowarzyszenia SWORY, Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego, szkoły. Wolontariusze podzielili się na grupy – zadaniem każdej z grup było przygotowanie zadań dla graczy związanych z historią, przyrodą i kulturą Kaszub. Wolontariusze poprzez różne aktywności opowiadali historię regionu, pokazywali jego tradycje, język, itd.

"Test Kaszuba" bardzo podobał się uczestnikom – wielu z nich podkreślało, że gra terenowa, jest wspaniałą zabawą dla całych rodzin, ale też idealnym sposobem na zainteresowanie najmłodszych dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Kaszub.

Operacja pn.: "Świat wodny Kaszub – Swornegacie" jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl