Strona główna

Starostwo szuka rzecznika prasowego

Starostwo szuka rzecznika prasowego

2019-01-07 10:36:44  |  Agata Wiśniewska, fot. az

Mimo, że takie stanowisko w ogłoszeniu o prace się nie pojawia, to obowiązki nowego inspektora w starostwie powiatowym, w głównej mierze dotyczyć będą mediów i public relations.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia na witrynie powiatu pojawiło się 4 stycznia. Od kandydatów wymaga się wykształcenia wyższego magisterskiego, co najmniej 5-cio letniego doświadczenia zawodowego (w tym co najmniej 3 lata w zawodzie dziennikarza), polskiego obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii i braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
Wśród wymagań dodatkowych znalazł się m.in. zapis o: studiach w zakresie dziennikarstwa, dobrej obsługi komputera, znajomości języka niemieckiego czy zagadnień dot. public relations, funkcjonowania mediów. Ubiegający się o stanowisko inspektora powinni również wykazać się znajomością przepisów, w tym m.in.: ustawy o samorządzie powiatowym, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych czy dostępie do informacji publicznej.
Obowiązki nowego inspektora obejmować będą choćby prowadzenie serwisu urzędu, monitoring mediów, udzielanie sprostowań, udostępnianie informacji dziennikarzom, obsługę prasową starosty i starostwa, nadzór nad polityką informacyjną jednostek organizacyjnych powiatu.
Do 15 stycznia do godz. 10 osoby zainteresowane ww. posadą mogą składać dokumenty. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na bip-ie powiatu. W terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl