Strona główna

Kontrola z ZUS nie taka straszna

Kontrola z ZUS nie taka straszna

2018-03-06 12:38:25  |  oprac. red.

ZUS musi sprawdzać, jak płatnicy składek wykonują swoje obowiązki. Kontrola służy nie tylko wykryciu nieprawidłowości, ale także umożliwia ich korektę. Im szybciej ona nastąpi, tym korzystniej dla płatnika.


Nie wszyscy płatnicy wykonują swoje obowiązki tak jak należy. Nierzadko konsekwencje ponoszą pracownicy, gdy okazuje się, że np. byli błędnie zgłoszeni do ubezpieczeń. Większość błędów nie wynika ze złej woli płatnika. Kontrola pomaga je szybko wychwycić i poprawić, dzięki czemu można uniknąć konsekwencji.

Od ubiegłego roku ZUS typuje do kontroli tych płatników, których dane po analizie budzą wątpliwości. Jednym z kryteriów jest zagrożenie przedawnienia składek. Kontroli mogą się też spodziewać firmy, w których wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do płaconych składek.

W minionym roku 91 Inspektorów Kontroli ZUS pracujących w obu Oddziałach ZUS w Pomorskiem przeprowadziło łącznie 2653 kontrole u płatników składek.

- Kontrola z ZUS jest zapowiedziana. Inspektor kontroli informuje o niej doręczając płatnikowi zawiadomienie. Rozpoczyna się ona nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia. Płatnik może wystąpić o jej wcześniejsze przeprowadzenie. Przed kontrolą Inspektor musi okazać legitymację służbową i upoważnienie do jej przeprowadzenia. Gdy płatnik nie jest przedsiębiorcą kontrola nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, a gdy potrzeba dowodów ze źródeł osobowych, czy opinii innych instytucji dłużej niż dwa miesiące. Czas trwania wszystkich kontroli u mikroprzedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych, u małego przedsiębiorcy to 18 dni, u średniego 24, a u pozostałych 48. Jeżeli kontrolę prowadzi już inny organ, np. skarbowy, inspektor odstępuje od podjęcia czynności i ustala nowy termi - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy pomorskiego ZUS-u.

Inspektorzy prowadząc kontrolę badają m. in. czy płatnik w odpowiednich terminach zgłosił do ubezpieczeń wszystkie osoby, które powinien, czy obliczył od prawidłowych podstaw wymiaru oraz w prawidłowych wysokościach należne składki oraz je zadeklarował, czy prawidłowo obliczył wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych i udokumentował prawo do nich, a także czy wypłacił te świadczenia i prawidłowo rozliczył je w poczet składek. Badają również czy rzetelnie wystawił zaświadczenia i zgłosił dane do celów ubezpieczeniowych.

Płatnicy mają obowiązek udostępnić wszelkie dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli, sporządzić i wydać kopie dokumentów, zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych, udzielać wyjaśnień oraz przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym na język polski.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl