Strona główna

Potrącenia z wynagrodzenia – od kwoty brutto czy netto?

Potrącenia z wynagrodzenia – od kwoty brutto czy netto?

2018-02-01 17:08:26  |  Praca.pl

Zaległe alimenty czy raty pożyczek i kredytów egzekwowane przez komornika – to zobowiązania, które pracodawca odlicza od pensji pracownika. Potrąceń można dokonywać od wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych


Zasady dokonywania potrąceń

Wynagrodzenie za pracę podlega specjalnej ochronie. Zgodnie z kodeksem pracy nie możemy np. dobrowolnie z niego zrezygnować ani przekazać go innej osobie. Ważne, by pracodawca regularnie wypłacał należność. Jeśli nie robi tego lub przekazuje pieniądze po terminie, możemy dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. Ochrona wynagrodzenia obejmuje również jego wysokość. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin nie powinna otrzymywać pensji niższej niż płaca minimalna ustalana w każdym roku przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Aby dokonywać obligatoryjnych potrąceń z wynagrodzenia, pracodawca nie potrzebuje naszej zgody. Powinien odliczać poszczególne kwoty według określonej kolejności:

Potrącenia fakultatywne to takie, na które pracownik musi wyrazić zgodę. Chodzi np. o:

Od jakiej kwoty dokonuje się potrąceń?

Pracodawca może odliczać kwoty przeznaczone na spłatę pożyczki zakładowej lub egzekwowane przez komornika dopiero po ustaleniu wysokości wynagrodzenia netto.

Kalkulator wynagrodzeń brutto-netto

Aby ustalić, jaką część naszej pensji może przejąć komornik, musimy wyliczyć wynagrodzenie netto. W tym celu od określonej kwoty brutto powinniśmy odjąć zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

Zasady, zgodnie z którymi określa się wymiar pensji netto, wynikają z ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl