Strona główna

Brutto czy netto – jak jest określona wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę?

Brutto czy netto – jak jest określona wysokość wynagrodzenia w umowie o pracę?

2018-02-01 18:03:50  |  Praca.pl

Wymiar pensji to jeden z istotniejszych czynników, jakie bierzemy pod uwagę przed przyjęciem lub odrzuceniem określonej oferty pracy. Podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą poznajemy wysokość wynagrodzenia, która jest wyrażona w kwocie brutto. W takiej samej formie pojawia się w umowie o pracę. Należy od niej odjąć zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS


Od czego zależy wysokość pensji pracownika?

Wynagrodzenia, jakie otrzymują poszczególni pracownicy, różnią się. Czynniki, od których zależą te różnice, to m.in. kwalifikacje, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie czy wyniki i jakość pracy. Poziom zarobków waha się także w zależności od wielkości czy lokalizacji firmy. Nie jest tajemnicą, że w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, zarabia się lepiej niż w miejscowościach powiatowych czy wsiach. Duże znaczenie ma także staż pracy. Liczą się też umiejętności, jakie posiada pracownik. Np. doświadczony lekarz ze specjalizacją zarabia znacznie więcej niż osoba stawiająca pierwsze kroki w tym zawodzie.

Ile wynosi płaca minimalna?

Pensja uzyskiwana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin nie powinna być niższa niż płaca minimalna, której wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Najniższa pensja krajowa w roku 2018 to 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców – 13,7 zł brutto.

Od wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez pracownika etatowego odejmuje się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jej wysokość ustala się na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym. Pensja brutto jest pomniejszana również o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ich wysokość wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosi:

Brutto-netto - pensja w umowie o pracę

Pensja, jaką mamy otrzymywać po podjęciu określonej pracy, najczęściej jest wyrażana w kwocie brutto – niezależnie od tego, czy podaje się ją podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy zapisuje w umowie o pracę. Aby ustalić, ile pracodawca wypłaci nam „na rękę”, musimy wykonywać skomplikowane obliczenia, posiłkując się tekstami ustaw. Jest to skomplikowane zadanie, którego można uniknąć. Kalkulator płac stworzony przez Pracuj.pl umożliwia szybkie i precyzyjne ustalenie kwoty, jaka pozostanie nam po odliczeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy. Kalkulator wynagrodzeń to proste i intuicyjne narzędzie, które można znaleźć tutaj: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl