Strona główna

Zmiana skarbnika w ratuszu

Zmiana skarbnika w ratuszu

2017-06-12 16:44:26  |  Monika Szymecka

Rada miejska odwołała dziś Krystynę Perszewską ze stanowiska. Była to zwykła formalność, bo dotychczasowa skarbniczka przeszła na emeryturę. W jej miejsce powołano Wiolettę Szreder.


Krystyna Perszewska na straży miejskiej kasy stała 21 lat, w tym 19 za rządów aktualnego burmistrza. - Jestem przekonany, że to były bardzo owocne lata dla miasta Chojnice - ocenił Arseniusz Finster i od razu uprzedził: - Oczywiście mogą być opinie odrębne, tak jak mojej opozycji, ale mnie interesują opinie mieszkańców.

Link do Mp3 (- Jestem przekonany, że to były bardzo owocne lata...)


Ale skarbniczkę ciepło żegnał zarówno rządzący klub, jak i mniejszość w radzie. - Pragnę podziękować za profesjonalizm, który przejawiał się tym, że zawsze w sposób spokojny i merytoryczny odnosiła się pani do próśb, argumentów i wniosków opozycji, starając się traktować na równi wszystkich - za współpracę dziękował Mariusz Brunka z Projektu Chojnicka Samorządność.

Link do Mp3 (- Pragnę podziękować za profesjonalizm...)

- Życzę dalszych efektów rozwoju tego miasta. Żebyśmy się stale rozwijali - dziękowała Krystyna Perszewska. A szef komisji budżetu Andrzej Gąsiorowski przypomniał na forum rady, że to właśnie on jako burmistrz w 1996 obdarzył Perszewską zaufaniem, powierzając jej stanowisko. - Cieszę, że przez 21 lat pani tutaj była. Pani wiedza i kompetencje przysłużyły się temu miastu.

Link do Mp3 (- Tak się składa, że to ja jestem sprawcą tego...)


Kolejnym punktem sesji było powołanie następczyni Perszewskiej. Obrady zostały jednak przerwane na pół godziny, podczas których radni żegnali się ze skarbniczką przy kawie i cieście. Kiedy wrócili do pracy, na sali obrad czekała już Wioletta Szreder, którą rajcom wskazał burmistrz Chojnic. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie, także przez opozycję. Choć Mariusz Brunka odniósł się jeszcze do pozakonkursowej formuły wyboru następczyni. - W debacie społecznej pojawia się argument o braku konkursu i musimy mieć świadomość, że nie jest to zarzut do pani skarbnik, ani do kandydata na skarbnika, a jedynie do pana burmistrza.

Link do Mp3 (- PChS poprze kandydatkę...)


Arseniusz Finster wskazywał, że burmistrzowie często sami wybierają sobie współpracowników z pominięciem procedury konkursowej. A do tego jest pewien swojego wyboru. - Konkursu nie ma z dwóch powodów. Jestem przekonany, że mam bardzo dobrego kandydata. Poza tym pani Wioletta była przygotowywana na to stanowisko w swojej ścieżce awansu zawodowego - odpowiedział burmistrz, nie darując sobie złośliwości. - Życzę pani Wioletcie, żeby pan Mariusz Brunka tak chwalił ją jak dziś panią Krystynę Perszewską. Oczywiście nie głosując za absolutorium dla mnie.

Link do Mp3 (- Konkursu nie ma z dwóch powodów...)


Arseniusz Finster oczywiście większością głosów dostał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Tylko dwoje radnych było przeciw. Szerzej w temacie jutro.

 

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl