Strona główna

Nie żyje pierwszy starosta chojnicki Janusz Palmowski

Nie żyje pierwszy starosta chojnicki Janusz Palmowski

2017-05-30 16:02:38  |  Monika Szymecka

Zmarł dzisiaj rano po długiej chorobie. Miał 59 lat. Pogrzeb odbędzie się w sobotę (3.06) o godz. 10:30 w kaplicy przy cmentarzu komunalnym.

 

10 listopada 1998 roku Janusz Palmowski został pierwszym starostą chojnickim w odrodzonej Polsce. Prawicowa koalicja w radzie na czele z AWS zdecydowała o wyborze inżyniera rolnika, pracownika Urzędu Gminy w Chojnicach i założyciela Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej. Powiatem chojnickim zarządzał przez cztery pierwsze lata. W kolejnej kadencji był radnym i przewodniczącym Komisji rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Na stanowisku starosty zastąpił go Marek Buza. Pierwszy starosta został uhonorowany srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP oraz tytułem Zasłużonego dla powiatu. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli w delegaturze w Gdańsku.

Na koniec kadencji śp. Janusza Palmowskiego uroczyście oddano od użytku budynek nowego szpitala. Zabiegał o wznowienie jego budowy. Było to największe zadanie tej kadencji. Dzięki jego zabiegom rozpoczęto budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. Pierwszy chojnicki starosta był gorącym orędownikiem włączenia powiatu w skład województwa pomorskiego ze stolicą w Gdańsku.

Poniżej uzasadnienie do wniosku o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chojnickiego":

"Pan Janusz Palmowski urodził się 19 września 1958 r. w Chojnicach. W trudnym okresie kształtowania się struktur samorządowych, trwającym w latach 1999 – 2002, pełnił funkcję Starosty Powiatu Chojnickiego. Z jego inicjatywy znacząco poprawił się stan dróg w powiecie chojnickim, o czym świadczy między innymi modernizacja drogi powiatowej nr 05125 Czersk – Klaskawa, regeneracja odcinka 05110 Brusy – Czersk, drogi Kiełpin–Konarzyny oraz Chojnice–Ogorzeliny. Zabiegał także o wznowienie budowy Szpitala w Chojnicach, co zakończyło się sukcesem – w 2001 r. szpital oddano do użytku. Osobiście angażował się w prace dotyczące przekształcenia sieci szkół ponadpodstawowych w nowe typy szkół ponadgimnazjalnych. W 2000 r. dzięki jego zabiegom, rozpoczęto budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach o powierzchni blisko 2,8 tys.m2 z kilkoma boiskami, bieżnią i skocznią.  Pan Janusz Palmowski jest jednym z inicjatorów założonego w 1999 roku Związku Samorządów Na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, 50 i 508. Będąc Prezesem niniejszego stowarzyszenia podejmował liczne działania mające na celu modernizację w/w dróg. Doprowadził m.in. do kompleksowej modernizacji oznakowania pionowego na odcinku zachodnim województwa pomorskiego – Czarna Woda.

W latach 1999 – 2000 jeden z autorów „Analizy funkcjonowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego”, która jednocześnie określiła zakres działania w/w związku na lata następne. W  1992 roku założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, w którym do roku 1999 pełnił funkcję Prezesa. Jest jednym z inicjatorów wydania dwutygodnika katolickiego „W Rodzinie”. Dążył również do organizowania pomocy materialnej i prawnej rodzinom oraz samotnym matkom. Pan Janusz Palmowski  był również członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Chojnicach, w którym to w latach 1991 – 2001 zasiadał w Zarządzie jako członek, podejmując liczne działania mające na celu rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie sprawności fizycznej, organizując obozy oraz zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chojnickiego.

Również jako zarządzający Powiatem Chojnickim był inicjatorem i mecenasem wielu imprez kulturalnych  i sportowych dla mieszkańców powiatu, aktywnie włączając się w ich przygotowanie i realizację, m.in. Zjazd Kaszubów, Międzynarodowy Festiwal Folkloru".

Śp. Janusz Palmowski tak wspomniał I kadencję w okolicznościowej broszurze wydanej przez starostwo okazji 15-lecia powiatu: "Budowanie ostatnich szczebli samorządu terytorialnego traktowałem jako ważny element państwa obywatelskiego, a tym samym element odzyskiwania pełnej wolności. Tworzenie powiatu i to jeszcze w nowej strukturze administracyjnej było dla mnie i dla moich współpracowników wielkim wyzwaniem".

Wspomnienia J. Palmowskiego po 15 latach powstania powiatu

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl