Strona główna

Chcesz zmienić piec? Możesz dostać dofinansowanie

Chcesz zmienić piec? Możesz dostać dofinansowanie

2017-02-22 14:30:33  |  Agata Wiśniewska

Urząd Miejski w Chojnicach rozpoczyna nabór wniosków do konkursu "Czyste powietrze Pomorza" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem projektu jest redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Na wymianę pieca lub kotła w przypadku osób fizycznych można otrzymać do 5 715 tys. zł dotacji.

- Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz wielorodzinne budynki wspólnotowe, takie które nie zasilają tym opałem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność gospodarcza - wyjaśnia Jarosław Rekowski dyrektor wydziału komunalnego w chojnickim ratuszu. Na nasze miasto do rozdysponowania jest 300 tys. zł. dotacji z WFOŚ, co stanowi 35 proc. wartości zadania. Kolejne 5 proc. dokłada miasto, a 60 proc. kosztów zostaje po stronie mieszkańca zainteresowanego wymianą instalacji na bardziej ekologiczną. I tak kotły opalane węglem lub koksem można zastąpić tymi opalanymi gazem lub olejem opałowym, ale i pompami ciepła. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą.
Dotacja z WFOŚ w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
- kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę: 5 tys. zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, 12,5 tys. zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
- pompy ciepła – 10 tys. zł na jedno źródło ciepła,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: 30 tys. zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, 50 tys. zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW  wraz z przyłączem.
Nabór wniosków trwa od 1 marca do 28 kwietnia. - Wnioski pozwolą nam zobaczyć jakie jest zainteresowanie w tej materii. Zostaną przesiane pod kątem parametru ekologicznego. Zostaną ułożone w jakimś rankingu - mówi urzędnik, który myśli już o pozyskaniu kolejnych funduszy mających przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl