Strona główna

Dofinansowanie z Mòrénki

Dofinansowanie z Mòrénki

2014-01-08 13:07:49  |  LGR Mòrénka

Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka czeka przez miesiąc (27.01 - 28.02.2014 r.) na wnioski o dofinansowanie projektów z terenu swojej działalności. Zapoznaj się zasadami finansowania.

 

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na:
- Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa-sektor publiczny (53 008,47 zł)
- Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – sektor społeczno – gospodarczy (98 181,37 zł);

O wsparcie mogą się ubiegać podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, które będą realizowały inwestycje na terenie gmin objętych zasięgiem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich(LSROR), tj. gmin: Brusy, Chojnice-gmina wiejska, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna-gmina wiejska, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Łączna alokacja środków na operacje w ramach ogłoszonych konkursów wynosi 151 189,84 zł.

Wnioski należy składać w terminie od 27 stycznia 2014 roku do 28 lutego 2014 roku w biurze LGR Mòrénka , ul. Wysoka 3/15 Chojnice, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz bardziej szczegółowe informacje na temat naborów wniosków można uzyskać w biurze LGR w Chojnicach lub Punkcie Konsultacyjnym w Kościerzynie oraz na stronie internetowej www.lgrmorenka.pl.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl