Strona główna

Skarga handlowców bezzasadna

Skarga handlowców bezzasadna

2013-09-10 11:39:08  |  Tekst mz, fot. je

Stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego dla właścicieli pawilonów handlowych przy ul. Młodzieżowej pozostaną bez zmian. Na odmowę ich obniżenia wystosowali skargę na burmistrza, jednak radni podczas wczorajszej sesji (9.09) uznali ją za bezzasadną.

 

Handlowcy w skardze uzasadniali, że w 2010 roku, kiedy zawierano umowy, ich sytuacja była odmienna, a "także polityka miasta odpowiadała bardziej interesom drobnych kupców". Argumentowali, że handel tradycyjny wypierają sklepy wielkopowierzchniowe (cała treść skargi z lipca poniżej). Skargę wniesiono 8 lipca. Zabrakło wówczas podpisów. 9 sierpnia handlowcy z targowiska przy ul. Młodzieżowej uzupełnili braki formalne.

Skargę w dniu 19 sierpnia opiniowała Komisja Rewizyjna RM i uznała ją za bezzasadną. Zdanie to podtrzymali rajcy podczas sesji. Zasadniczym powodem jej odrzucenia był fakt, że stawki ustalono w drodze przetargu. "Nie jest zatem możliwe dokonanie ogólnego skierowanego do wszystkich dzierżawców obniżenia wartości czynszu bez uprzedniego rozwiązania umów dotychczasowych. Nie jest też możliwe ustalenie nowych cen dzierżawy bez uprzedniego postępowania przetargowego" - zapisano w uzasadnieniu uchwały. Obniżenie stawek dzierżawnych w tym momencie "stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych".

Skarga z lipca

"Chcą obniżenia opłaty dzierżawnej" - artykuł z dn. 23.07.2013 r.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl