Strona główna

Rewizyjna podsumowała kontrole

Rewizyjna podsumowała kontrole

2013-04-20 19:06:19  |  tekst i fot. je

W środę (17.04) zespoły kontrolne złożone z członków Komisji Rewizyjnej przedstawiły na plenarnym posiedzeniu wnioski z przeprowadzonych badań w MOPS, bibliotece i wydziale gospodarowania przestrzenią w urzędzie miejskim.

Zespołem, który skontrolował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie realizacji usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych, kierował przewodniczący komisji Edward Gabryś. Radni nie stwierdzili nieprawidłowości, ale mieli kilka zaleceń. Uważają, że należy zmienić dotychczasową lokalizację (jest w kondygnacji piwnicznej) tzw. sali doświadczania świata, z które korzystają przede wszystkim dzieci z autyzmem. Chcieliby ponadto połączyć prowadzone usługi opiekuńcze w tzw. Centrum Opieki nad Obłożnie Chorymi. Miałoby to przełożyć się w większą efektywność pomocy osobom jej potrzebującej.

Zastępca szefa komisji rewizyjnej Antoni Szlanga prowadził pracami zespołu kontrolującego działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wydatkowanych przez nią w ubiegłym roku środków finansowych na ten cel. W protokole zapisano same pochwały na temat działalności pracowników biblioteki. Także i w tym przypadku znalazły się w nim wnioski adresowane do władz miasta. Wszystkie powinny być uwzględnione przez radnych przy konstruowaniu kolejnych budżetów miasta. Radni z rewizyjnej domagają się znalezienia środków na kontynuację wymiany sprzętu komputerowego w bibliotece i mediatece, gdyż było zbyt mało pozyskano „pecetów” z programu walki z wykluczeniem cyfrowym. W związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego na kompleks Wszechnicy Chojnickiej, radni postulują, by od przyszłego roku budżetowego fundusz remontowy był w takiej wysokości, by pozwolił na sfinansowanie bieżących prac remontowych.

Najgorętsza dyskusja wywiązała się, gdy przyszło do omawiania przez Krzysztofa Haliżaka raportu z przeglądu zaleceń, które podjętych podczas kontroli wykonania planu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. Radny Haliżak był zdania, że jest lepiej, a zalecenia (szybsze przygotowywanie i ogłaszanie przetargów) zostały wykonane. Zgłosił przy okazji nowe spostrzeżenia. Chciał wyjaśnień, dlaczego niektóre nieruchomości zostały w 2012 skierowane do trybu rokowań po 5 – 6 nieskutecznych przetargach, a mieszkanie z ul. Ceynowy już po dwu przetargach. Krytykował ponadto brak pełnej informacji o terminie negocjacji na stronie internetowej ratusza. Za niewystarczające uważał podawanie ich tylko na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu miejskiego. Antoni Szlanga nie widział w tym problemu, ale wraz z pozostałymi członkami komisji poparł wniosek, by w czerwcu została przeprowadzona szczegółowa kontrola sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl