Strona główna

Zarząd i radni rozważą niższe stawki

Zarząd i radni rozważą niższe stawki

2013-03-07 15:04:08  |  Tekst i fot. mz

Starosta Stanisław Skaja odpowiedział wójtowi Zbigniewowi Szczepańskiemu na pismo, w którym ten wyrażał zaniepokojenie drastyczną podwyżką wysokości opłat za umieszczenie w pasie drogowym powiatowych dróg urządzeń sieci wod.-kan. Zarząd powiatu ma rozważyć wystąpienie do RP z projektem uchwały zmieniającej uchwałę z lutego 2012.

Przypomnijmy, że roczne opłaty z tego tytułu, które ponosi gmina, wzrosły z 5 do 84 tys. zł. Zbigniew Szczepański uważa takie stawki za "wampirowskie". - To wysysanie pieniędzy z budżetu gminy Chojnice - mówi wprost włodarz.

Wójt otrzymał już od starosty obszerną odpowiedź, w której ten dowodzi, że sieć wodociągowo-kanalizacyjna to "urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Mało tego - z punktu widzenia zarządcy drogi są urządzeniami dla niej niekorzystnymi". Stanisław Skaja jako argumenty podaje m.in. nierówne włazy studzienek kanalizacyjnych, które są zmorą kierowców, uszkodzenie dróg poprzez budowę infrastruktury podziemnej czy koszty napraw, które po okresie gwarancyjnym spadają na zarządcę, czyli powiat. Starosta argumentuje, że do zadań powiatu należy utrzymanie dróg w należytym stanie, na co potrzebne są pieniądze.

Wreszcie wójt wie skąd tak wysokie podwyżki. Stawki opłat mają skłonić właścicieli sieci, by umieszczali ją niekoniecznie w pasie drogowym, co pozwoli uniknąć "konfliktu interesów". Jak argumentuje starosta: "Stąd wielu zarządców dróg (w tym w wielu powiatach) stawki te ustala na wysokim, chociaż dalekim od maksymalnego dopuszczanego ustawą, poziomie". Wreszcie na koniec pisma Stanisław Skaja przypomina, że gmina może przejąć od powiatu drogi, dla których koszty umieszczenia urządzeń wod.-kan. są najwyższe. Chociażby jako przykład takiej drogi sam wójt podaje Pawłowo - Lichnowy. - Musimy się zastanowić czy w tym konkretnym przypadku to się bardziej nie opłaca. Zależy to jeszcze od tego czy powiat obniży stawki, bo mam takie zapewnienie ze strony radnych, że może prawdopodobnie będzie to obniżka o 50 % - mówi wójt Szczepański.

Czy rzeczywiście będzie to tak znaczna zmiana, okaże się, kiedy temat trafi pod głosowanie radnych powiatowych.

Pismo wójta

Odpowiedź starosty

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl