Strona główna

Od osoby czy gospodarstwa domowego?

Od osoby czy gospodarstwa domowego?

2012-12-06 13:09:52  |  tekst i fot. je

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był tematem wczorajszego (5.12) wspólnego posiedzenia radnych z komisji komunalnej, budżetowej oraz ochrony środowiska.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która jest zaplanowana na 21 grudnia godzinę 8 rano, radni będą mieli do przyjęcia pakiet uchwał „śmieciowych”. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości powinni je przyjąć do końca 2012 roku. Wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku. Członkowie trzech połączonych komisji egzemplarze projektów uchwał o wyborze metody ustalania opłaty za odpady i wysokości stawki, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów oraz określenia terminu i częstotliwości uiszczania opłaty, otrzymali na początku posiedzenia. Był na nim obecny także Zbigniew Sułek, ekspert zaproszony nie pierwszy raz przez urząd miejski, by wyjaśnić zawiłości systemu zagospodarowania odpadów, który ma funkcjonować od przyszłego roku.

Na wstępie Jarosław Rekowski, dyrektor Wydziału Komunalnego, szeroko objaśnił, co uwzględniono przy obliczaniu stawek za odbiór śmieci, jak będzie odbywało się rozliczanie „podatku” śmieciowego. – By obliczyć proponowane stawki, zebraliśmy dane o wywiezionych śmieciach z Chojnic w 2011 roku. Po uwzględnieniu zwyżki tej ilości po zmianie systemu o 30%, kosztów obsługi administracyjnej (około 320 tys. zł rocznie), wartości opłat pobieranych przez ZZO w Nowym Dworze; wg stanu ilości mieszkańców na koniec 2011 roku, wyszły nam stawki za odpady niesegregowane w wysokości 13,50 zł od osoby i segregowane 10 zł miesięcznie. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego byłoby to 43,50 zł, ale proponujemy radnym przyjęcie wariantu od osoby -  stwierdził Rekowski.

Link do Mp3 (Jartosław Rekowski przedstawia projekty uchwał dot. gospodarki odpadami.)

W dyskusji radni podnieśli przede wszystkim konieczność pomocy rodzinom wielodzietnym. Grzegorz Wirkus przypomniał, że kierowana przez niego komisja społeczna pracuje nad projektem specjalnej Karty, w której można by zawrzeć specjalną ulgę dla tych rodzin. Bartosz Bluma zaproponował natomiast, aby wzorem gminy Wasilków w województwie podlaskim, przyjąć rozwiązanie będące kompilacją wariantu rozliczania od osoby i gospodarstwa. – Wojewoda podlaski nie wniósł zastrzeżeń do systemu, który zawiera takie stawki, jak 40 zł od gospodarstw domowych liczących do 2 osób, 70 zł od średnich gospodarstw liczących od 3 do 5 osób oraz 100 zł od dużych, mających co najmniej 6 osób – zauważył radny z Prawa i Sprawiedliwości. Był także zdania, że widełki pomiędzy wysokością opłat za segregowane i zmieszane odpady są zbyt małe, przez co będzie niewielka motywacja do angażowania się w selekcję śmieci. Także wiceburmistrz Edward Pietrzyk miał pytanie do zaproszonego na posiedzenie eksperta. – Jak sprawdzić, w przypadku budynków wielorodzinnych, przestrzeganie przez ich mieszkańców właściwego segregowania odpadów? – martwił się Pietrzyk. – Niestety, gdy będą problemy z realizacją deklaracji o segregowaniu, zajdzie konieczność zastosowania odpowiedzialności zbiorowej – usłyszał w odpowiedzi. Natomiast Krzysztofa Haliżaka interesowało, czy w ratuszu próbowano zmierzyć się z wariantami naliczania opłaty za śmieci od ilości zużywanej wody oraz od powierzchni lokalu. Wsparł go Edward GabryśW Koszalinie przyjęto sposób rozliczania śmieci od ilości zużywanej wody i osób zamieszkałych w lokalu. Padały też głosy o konieczności zorganizowaniu jeszcze przed grudniową sesją osiedlowych spotkań konsultacyjnych, ale nie uzyskały poparcia.

Od prawej - Krzysztof Haliżak, Dariusz Szczepański oraz Edward Pietrzyk.

Zbigniew Sułek, wyjaśniając wątpliwości radnych, sugerował, by przekazali właścicielom nieruchomości radę o zakupie przez nich nowych pojemników na śmieci lub odkupienie używanych od działających na naszym rynku firm „śmieciowych”. Obawia się ponadto, że w wypadku zaniżania przez mieszkańców gmin tworzących związek komunalny ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, łączna ilość osób może spaść poniżej minimalnego progu wynoszącego 150 tys. osób. Wówczas gminy z powiatów człuchowskiego i chojnickiego zostałyby dołączone do sąsiedniego związku komunalnego.

Na posiedzeniu przyjęto jedynie wniosek o zobowiązanie urzędu, by ubiegał się o dotację na zakup pojemników, które mogłyby otrzymać rodziny o niskich dochodach. Ponadto wydział komunalny ma przygotować na kolejne posiedzenie komisji rady pozostałe warianty naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów.

Projekty uchwał "śmieciowych", które będą na grudniowej sesji RM Chojnic 

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl