Strona główna

Protesty oddalone

Protesty oddalone

2012-11-20 11:08:28  |  tekst i fot. je

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski rozpatrzył protesty, które wpłynęły do urzędu w sprawie prawomocności zezwolenia na budowę galerii Brama Pomorza. Uznał, że ich autorzy nie mają prawa wniesienia skargi, gdyż nie przysługuje im przymiot strony postępowania.

Dyskusja wokół prawomocności zezwolenia na budowę galerii w Pawłówku rozpoczęła się w sierpniu, kiedy to na sesji Rady Powiatu Chojnickiego starosta Stanisław Skaja, wyjaśniając wątpliwości zgłaszane przez jednego z radnych, stwierdził: - Na dzień dzisiejszy (23.08) jest decyzja o wstrzymaniu pozwolenia na budowę. Wszystko wskazuje na to, że uprawomocnienia decyzji nie będzie. Złożone skargi będą skierowane do wojewody, który je rozstrzygnie. Być może przesunie się to w czasie. Takie jest prawo. Nie zawsze dzieje się to z korzyścią dla społeczeństwa i inwestora.

Na kolejnej sesji rady powiatu, która odbyła się 25 października, radni zajmowali się skargą tucholskiej spółki Bór na działania starosty. Zarzucono w niej, że naruszył on prawo wydając zaświadczenie o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę i nie podjął działań zmierzających do uchylenia tej nieprawidłowości. Starosta w uzasadnieniu do uchwały o bezzasadności skargi stwierdził, że „po zasięgnięciu opinii radców prawnych odmówił podpisania się pod adnotacją o ostateczności decyzji przygotowaną przez Wydział Architektury i Budownictwa”. Zaznaczył także, że przekazał 28.08 do wojewody pomorskiego pisma, określając je jako „odwołania od osób nie będących stronami w decyzji o pozwoleniu na budowę, które zostały wniesione przed upływem 14 dni od otrzymania decyzji przez inwestora, zatem przedmiotowa decyzja o pozwoleniu na budowę nie jest ostateczna. (podkreślenie jak w oryginale)”.

Niedawno wojewoda ustosunkował się do tych protestów oraz do wniosku Prokuratury Okręgowej w Słupsku. – Autorzy tych pism, którzy określali je jako odwołania, otrzymali od wojewody decyzje o umorzeniu postępowania odwoławczego, gdyż nie przysługuje im przymiot strony postępowania o wydanie zezwolenia na budowę galerii. Ponadto odmówił prokuraturze w Słupsku zawieszenia postępowania odwoławczego. Takie decyzje wojewody potwierdzają moje stanowisko, że decyzja o wydaniu zezwolenia na budowę stała się ostateczna z dniem 23.08.2012 roku – poinformował nas Jerzy Kolc, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Przed miesiącem był na kontroli placu budowy. Nie stwierdził na niej żadnych uchybień. Kolejna rutynowa kontrola zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni.

"Rozpoczęli budowę galerii za szybko?" - tekst z 28.09.2012

Tekst uchwały Rady Powiatu z 25.10.2012 wraz z uzasadnieniem.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl