Strona główna

Drogowe dylematy budżetowe

Drogowe dylematy budżetowe

2012-11-16 13:57:01  |  tekst i fot. je

W prowizorium budżetowym na 2013 rok znalazły się pieniądze jedynie na inwestycje kontynuowane oraz te, które mają zagwarantowane zewnętrzne dofinansowanie. Na dziś jest to jedynie modernizacja targowiska przy ul. Angowickiej.

Miasto otrzymało na nią około 1 mln zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd miejski ubiega się ponadto o dofinansowanie remontu drogi równoległej do ul. 14 Lutego na odcinku przy osiedlu Kolejarz. W ustalonej 31 października wstępnej liście rankingowej w programie tzw. schetynówek, wniosek miasta Chojnice znalazł się na 10 miejscu w kategorii dróg gminnych. Zadeklarowany wkład własny wynosi 1,437 mln zł, a ewentualna dotacja wyniosłaby ponad 600 tys. złotych. Znacznie wyżej, jak już pisaliśmy wcześniej, został oceniony wniosek chojnickiego starostwa dotyczący przebudowy układu drogowego wokół przyszłej galerii handlowej Victoria, gdyż został umieszczony na piątej pozycji w kategorii dróg powiatowych. Z tego źródła wnioskodawca może pozyskać ponad 2,6 mln zł. Kosztorys inwestorski całości tego zadania opiewa na kwotę 11,3 mln zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Mariuszem Sobolem, starostwem oraz urzędem miejskim, ten koszt byłby pokryty solidarnie po 1/3 przez jego uczestników, czyli po ok. 3,8 mln zł. Gdyby ze „schetynówek” powiat otrzymał wspomniane 2,6 mln zł, musiałby dołożyć jedynie 1,2 mln zł.

Zapytaliśmy burmistrza Arseniusza Finstera, czy w prowizorium budżetowym na przyszły rok jest umieszczona kwota udziału miasta w inwestycji drogowej przy „Victorii”. – Nie jest w niej zapisany, gdyż w projekcie budżetu zająłem się głównie zrównoważeniem wydatków z dochodami, zmniejszeniem wielkości zadłużenia, kontynuowaniem rozpoczętych inwestycji. Są w niej także nakłady na te inwestycje, które mają zapewnione zewnętrzne dofinansowanie. Liczę na to, że przyznane nam subwencje zostaną zwiększone, dlatego ostateczny kształt budżetu będzie przyjęty na sesji w styczniu 2013 roku. Niewykluczone, że udziały wszystkich trzech podmiotów będą wynosiły tylko po ok. 0,5 mln zł, o ile inny wniosek starostwa na to samo zadanie drogowe zostanie ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym. W nim jest wiele wyższe dofinansowanie i może ono objąć całą przebudowę, a nie tylko udział powiatu – wyjaśnił nam Arseniusz Finster.

W takim stanie jest droga nr 240 w Pawłówku, niedaleko przyszłego ronda do galerii Brama Pomorza.

Potwierdził nam te plany powiatu wicestarosta Przemysław Biesek-Talewski. – Zamierzamy wkrótce złożyć wniosek do RPO o dofinansowanie w wysokości 75 % na przebudowę ulicy Zielonej oraz budowę dwóch rond. Mamy na to czas do 4 stycznia. Losy wniosku wyjaśnią się do końca kwietnia 2013 roku. Zdaję sobie sprawę, że będą wówczas rozpatrywane dwa wnioski dotyczące Chojnic, gdyż czeka na realizację modernizacja ulicy Tucholskiej. Za priorytetową inwestycję uważamy w tej sytuacji remont odcinka drogi wojewódzkiej 240 Chojnice – Tuchola. Liczymy jednak na to, że starczy środków na obydwie inwestycje – wyraził nadzieję wicestarosta.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl