Strona główna

Targowisko będzie modernizowane

Targowisko będzie modernizowane

2012-10-24 13:27:12  |  tekst i fot. je

Wniosek miasta Chojnice o dotację z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na modernizację targowiska przy ul. Angowickiej został zaakceptowany. Przyznana została kwota 992 tys. złotych. Nie może ona przekroczyć 75 % wartości kosztów kwalifikowanych tego zadania inwestycyjnego.

Przygotowania do skorzystania z tego źródła dofinansowania rozpoczęły się w lipcu 2011 roku. Podpowiedział to władzom miasta Andrzej Dolny, który wówczas był kierownikiem działu zajmującego się przedsiębiorczością wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyką w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pracowni Jarosława Świerczewskiego zlecono przygotowanie projektu technicznego. W jego ostatecznej wersji proponowany zakres prac został podzielony na dwa etapy. W pierwszym roboty mają być prowadzone na terenie przylegającym do ul. Parkowej. Powstaną na nim drogi, miejsca postojowe, utwardzenie, wiata o powierzchni ponad 570 m2, szalet, kanalizacja deszczowa i sanitarna, niezbędne przyłącza oraz monitoring. Wstępny kosztorys z 2011 zakładał wydanie na realizację tej części około 1,06 mln zł netto. Na ten etap UM złożył swój wniosek, który w 2012 miał wartość 1,627 mln zł brutto ogółem. Koszty kwalifikowane, od których liczy się udział miasta i wkład unijny, to 1,322 mln zł. W kolejnym etapie ma powstać druga wiata o podobnych wymiarach, która zastąpiłaby istniejącą. Ten etap, wraz z kontynuacją wymiany nawierzchni i niezbędnych instalacji, kosztowałby ok. 1,1 mln zł netto.

W budżecie miasta na 2012 była zapisana na ten cel kwota 1,37 mln zł, która obejmowała wartość przewidywanej dotacji, która mogła wynieść maksymalnie 1 mln zł, udział miasta w wysokości 25%, koszt projektu (48 tys. zł) oraz nadzoru. Została jednak wycofana, gdyż podjęto decyzję o udziale w konkursie ofert, które otrzymać mogą dotację w 2013 roku.

- Realizacja tego projektu znacznie poprawi warunki pracy na targowisku. Rozpocznie się na wiosnę, zakończy się po około 6 miesiącach. Będziemy starali się, by roboty budowlane nie były prowadzone w dni targowe. W ostateczności będzie wyłączona część obszaru targowiska – poinformował niedawno burmistrz Arseniusz Finster.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl