Strona główna

Tablica na pomniku do wymiany

Tablica na pomniku do wymiany

2012-09-18 15:29:21  |  tekst i fot. je

Wkrótce zostanie wymieniona tablica, która znajduje się na obelisku upamiętniającym wyzwolenie Chojnic w 1466 z jarzma krzyżackiego. Niedawno został on odnowiony wraz z najbliższym otoczeniem przy okazji prac rewitalizacyjnych prowadzonych w parku 1000-lecia.

Aktualna treść napisu na tablicy pochodzi z 1966 roku, gdyż wówczas obchodzono 500. rocznicę uwolnienia Chojnic spod władztwa krzyżackiego. Napisano na niej, że wykonano ją dla upamiętnienia rocznicy zwycięskiej bitwy z 28.09.1466 roku. Innego zdania, co do wydarzeń z tamtego dnia, są autorzy wniosku do Urzędu Miejskiego. Działacze Fundacji im. M. Fuhrmanna, Europejskiego Stowarzyszenia „Pomerania” oraz Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk uważają, że w dniu podanym na tablicy, po krótkim oblężeniu, doszło do poddania na honorowych warunkach miasta wojskom polskim. „Dotychczasowy tekst tablicy jest w sporej części pokłosiem semantycznej gomułkowszczyzny, zgodnie z którą, skoro w 1454 r. doszło pod Chojnicami do bitwy, w której pokonano Polaków, to musiało dojść również do jakiegoś zwycięskiego rewanżu… Ponadto jednowymiarowy obraz „Krzyżaka – Niemca – Hitlera” stanowił wówczas jeden z podstawowych zabiegów propagandy reżimowej. Powyższe ujęcie sprawy, ani nie odpowiada wymogom prawdy historycznej, ani pogłębionej refleksji nad wielonarodowym dziedzictwem historycznym naszego miasta. I dlatego biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy umieszczenie następującego tekstu na odnawianym pomniku: 28 WRZEŚNIA – 1466 – 1966. W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ POWROTU MIASTA DO MACIERZY – CHOJNICZANIE (2012)” – napisali we wniosku z 18.06.2012.

Pod koniec sierpnia (29.08) został jednomyślnie zaakceptowany przez członków Komisji Kultury i Sportu. Radni w swym wniosku poprosili inicjatorów o informację w sprawie wysokości nakładów na realizację wymiany tablicy oraz podania źródła finansowania. W 558 rocznicę przegranej bitwy pod Chojnicami, która miała miejsce 18.09.1454, radny Bogdan Kuffel podczas kolejnego posiedzenia wspomnianej komisji poinformował jej członków, że inicjatorzy aktualizacji treści napisu otrzymali z Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego pismo z tą właśnie informacją. Urząd zwraca się też o przedstawienie wstępnego projektu tablicy i podania jej umiejscowienia. – Mogę oświadczyć w imieniu pomysłodawców, że jesteśmy w stanie ze środków własnych i pozyskanych ufundować nową tablicę, na której znajdzie się uzgodniony z ratuszem tekst. Znalazłaby się w tym samym miejscu, co dotychczasowa. Cieszę się, że w pobliżu tego obelisku znajdzie się przepiękna rzeźba z drewna przedstawiająca króla Kazimierza Jagiellończyka – stwierdził Bogdan Kuffel.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl