Strona główna

Ankiety z rankingu Rzeczpospolitej

Ankiety z rankingu Rzeczpospolitej

2012-09-06 17:26:29  |  tekst je, ilustracja Rzeczpospolita

W dorocznym rankingu dziennika Rzeczpospolita w swoich kategoriach miasto Chojnice zajęło 56 miejsce, gmina Chojnice 57 miejsce. Przy klasyfikowaniu uwzględniano także odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, które organizator wysłał do obydwu samorządów.

Zwróciliśmy się do urzędu gminy oraz miasta z prośbą o udostępnienie kopii ankiet, które trafiły do Rzeczpospolitej. Podajemy omówienie informacji w nich podanych.

W pierwszej ankiecie pytania dotyczyły spraw związanych z działalnością danej gminy na polu gospodarczym czy oświatowym. Ważna była także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Należało podać wartość w latach 2008 - 2011 wydatków na realizację kontraktów z nimi i udział w budżecie (w 2011: UM – 584,6 tys. zł i 0,53%; UG – 161 tys. zł i 0,31%) oraz ilość organizacji, które złożyły wnioski w konkursach (45 UM – 16 UG). Pytano także o to, czy urząd funkcjonuje w oparciu o metodę zarządzania typu ISO. Taki certyfikat jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego. Urząd Gminy jeszcze takiego nie posiada. Oceniano również odsetek decyzji administracyjnych, które niezadowoleni odbiorcy zaskarżyli u wojewody lub w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W 2011 na 17500 decyzji wydanych w UM, zaskarżonych zostało 25, uchylono 13 z nich. W tym samym roku UG wydało 8061 decyzji. Zaskarżono 38, uchylono 22.

Osobny dział ankiety, to pytania związane z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości. Należało podać, ile hektarów w studium zagospodarowania przestrzennego przeznaczono na zabudowę wielorodzinną (UM – 602,5; UG – 0), a ile na jednorodzinną (UM – 340,9; UG – 268,4). Inne dotyczyło preferencji podatkowych. Trzeba było podać jakie są i jakiej były wartości w 2011 roku. Miasto tak odpowiedziało: Gmina Miejska Chojnice stosuje obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków lokalnych. W 2011 roku była to kwota 3.444.043,51 zł utraconych dochodów z tego tytułu. Natomiast gmina w ten sposób wypełniła ankietę: Samorząd stosuje obniżki stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Skutek obniżek w 2011 roku: od nieruchomości – 539 390 zł, rolny – 88 033 zł. Jak wyjaśniono nam w Urzędzie Gminy, jest to wartość liczona od stawek przyjętych przez radnych w uchwale. Obniżki są m.in. z tytułu uruchomienia zakładu produkcyjnego i zatrudnienia określonej liczby osób.

Odrębna ankieta, osobno punktowana, dotyczyła innowacyjności samorządów. Pierwsze pytanie dotyczyło spraw, które można załatwić za pośrednictwem Internetu. Na wszystkie pozytywnie odpowiedział jedynie Urząd Gminy. W Urzędzie Miejskim można tylko załatwić w ten sposób formalności związane z ewidencją działalności gospodarczej. W gminie także kwestie meldunkowe oraz podatkowe. Kolejne pytanie dotyczyło ilości darmowych punktów dostępu do Internetu, które finansuje samorząd. W Chojnicach jest ich 3, w gminie 16. Natomiast lepiej wypadło miasto, gdy należało odpowiedzieć na pytanie, czy są na terenie miasta obszary, gdzie nie ma dostępu do sieci z powodów technicznych. W Chojnicach nie ma takich przypadków. W gminie Chojnice zdarzają się takie przypadki, ale władze deklarują, że podejmują działania w celu rozwiązania tych problemów.

Należało także wymienić przykłady unikalnego rozwiązania, które stworzono i wprowadzono przez gminny samorząd, które w innowacyjny sposób może wpływać na życie mieszkańców. Urząd Miejski – model współpracy pomiędzy samorządami i współfinansowania inwestycji; wspieranie działań organizacji pozarządowych w rozwoju kultury i pomocy osobom niepełnosprawnym. Urząd Gminy – program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych z rekompensatą części kosztu utrzymania psa.

"Chojnice w czołówce rankingu" - podsumowanie rankingu samorządów edycja 2011.

Ankieta Urzędu Gminy Chojnice

Ankieta Urzędu Miejskiego Chojnice

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl