Strona główna

„Brama Pomorza” ma zezwolenie

„Brama Pomorza” ma zezwolenie

2012-08-22 15:46:58  |  tekst je

W czwartek (23.08) uprawomocni się zezwolenie na budowę galerii handlowej Brama Pomorza, która ma powstać w Pawłówku. Starostwo powiatowe zdecydowało się je wydać, mimo decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o uchyleniu planu miejscowego dotyczącego tego rejonu gminy Chojnice.

Prace nad projektem planu miejscowego rozpoczęły się po uchwale Rady Gminy z 29.09.2010 roku. Gotowy był w połowie czerwca 2011. Uwagi do niego zgłosili właściciele jednej z hurtowni, która jest położona przy drodze dojazdowej do nowego obiektu handlowego. Pisaliśmy o nich w relacji z sesji Rady Gminy Chojnice z sierpnia 2011 „Plan dla galerii w Pawłówku przyjęty”. Radni uchwałę o przyjęciu planu miejscowego podjęli. Miała wejść w życie 30 dni po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego. Ukazała się w nr 120 z 26.09.2011.

Po druku w dzienniku, ale przed wejściem w życie uchwały, 10.10.2011 roku pp.Ryduchowscy wezwali radę gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały z 30.08.2011. Ich zdaniem pogwałcono zasady planowania przestrzennego, sporządzania planu miejscowego, poszanowania prawa własności, ograniczono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania komunikacyjne miały negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców. Rada gminy na posiedzeniu z 28.10.2011 uznała to wezwanie za bezzasadne. Kolejnym krokiem przedsiębiorców z ul. Podmiejskiej w Pawłówku było złożenie w listopadzie 2011 skargi na uchwałę o planie miejscowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, podtrzymując swe wcześniejsze uwagi do planu. Rada gminy wniosła o oddalenie skargi. Podniosła między innymi, że taki właśnie wariant rozwiązania komunikacyjnego wybrali zarządcy dróg.

Na posiedzeniu w dniu 30.05.2012 WSA w Gdańsku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały i zasądził od władz gminy Chojnice na rzecz skarżących kwotę 557 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd uznał, że wystarczającą przesłanką do uchylenia uchwały jest brak w niej precyzyjnych warunków podziału i scalania nieruchomości, zaznaczając przy okazji, że wnioskodawca ma legitymację prawną do wniesienia skargi. Podzielił także jego stanowisko, że zastosowana w uchwale skala mapki 1 : 2000 jest niewłaściwa. Jednocześnie WSA stwierdził w uzasadnieniu, że jego decyzja nie jest równoznaczna ze wstrzymaniem wykonania miejscowego planu. Nie stosuje się jej do aktów, które weszły w życie.

Na ten właśnie zapis powołał się starosta chojnicki Stanisław Skaja, zapytany przez nas o powód wydania zezwolenia na budowę dla galerii w Pawłówku, skoro WSA stwierdziło nieważność planu miejscowego. – Posiadamy opinię, w której stwierdza się, że plan miejscowy z sierpnia 2011 jest nadal w obrocie prawnym. Władze gminy złożyły w odpowiednim terminie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc nadal jest on ważny. To było podstawą naszej decyzji o wydaniu zezwolenia na budowę galerii  handlowej. Gdybyśmy zawiesili postępowanie, inwestor mógłby domagać się od nas odszkodowania. Jeśli orzeczenie NSA będzie niepomyślne dla gminy Chojnice, to wówczas i plan, i nasze zezwolenie, będzie nieważne. Wtedy będzie musiał zdecydować Sąd Najwyższy, co zrobić z powstałą inwestycją. O tych wszystkich uwarunkowaniach prawnych, decyzjach WSA, jest podane w zezwoleniu na budowę. Wiem od Związku Kupiectwa Polskiego, że złożyli zażalenie do wojewody na decyzję o zezwoleniu na budowę. Skarży się także p.Ryduchowski na to, że nie jest stroną w tejże sprawie – przekazał nam w dniu dzisiejszym (22.08) Stanisław Skaja.

Zdaje się, że władze powiatu i gminy Chojnice znalazły się pomiędzy młotem a kowadłem. Skarżący skutecznie, przed wejściem w życie uchwały o przyjęciu planu miejscowego dla galerii w Pawłówku, doprowadzili do jej uchylenia. Najprawdopodobniej wojewoda pomorski będzie musiał zdecydować, czy zezwolenie na budowę jest ważne, czy nie.

"Plan dla galerii w Pawłówku przyjęty" - relacja z sesji RG z sierpnia 2011.

Wyrok WSA w Gdańsku z 30.05.2012 ws. planu miejscowego przyjętego przez RG 30.08.2011.

Uchwała Rady Gminy z 30.08.2011.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl