Strona główna

Zaproszenie na turniej piłki siatkowej

Zaproszenie na turniej piłki siatkowej

2012-08-02 18:05:00  |  Krzysztof Syngierski

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza na turniej piłki siatkowej, który rozpocznie się w niedzielę, 5 sierpnia o godzinie 10:00 na plaży w Charzykowach.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w biurze zawodów (biuro GOK przy Amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowach) do godziny 10.00 w dniu zawodów.

Poniżej prezentujemy regulamin imprezy:

I. CEL ZAWODÓW

- Popularyzacja siatkówki plażowej, promocja aktywnego wypoczynku, promocja Charzyków i gminy Chojnice wśród turystów.

II. ORGANIZATOR - Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

III. MIEJSCE I CZAS

Charzykowy – boiska przy plaży publicznej; 5.08.2012 (niedziela), godz. 10.00

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Zawodnicy/ zawodniczki niepełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach). Ponadto drużyny składające się z zawodników/ zawodniczek niepełnoletnich zobowiązane są do posiadania pełnoletniego opiekuna, jego dane powinny znajdować się na liście zgłoszeniowej a obecność na meczach jest obowiązkowa.

2. Formuła open.

3. Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

4. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy/zawodniczki biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy/ zawodniczki powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.

5. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w biurze zawodów (biuro GOK przy Amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowach) do godziny 10.00 (w dniu zawodów).

6. Każdy zawodnik/ zawodniczka uczestniczący/ca w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

7. Każda drużyna zobowiązana jest do gry w jednolitych koszulkach.

8. Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w zawodach.

V. ZASADY GRY

1. Drużyna składa się z dwóch osób.

2. Mecz trwa 1 set do 21 pkt. ze zmianą stron co 7 pkt. – w fazie eliminacyjnej.

3. Mecze półfinałowe i finał rozgrywane będą do dwóch zwycięskich setów. Trzeci set do 15 pkt.

4. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń.

5. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

VI. OPIEKA MEDYCZNA

Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

VII. NAGRODY

Za zajęcie miejsca I - puchary.

Za zajęcie miejsc II – III - medale.

VIII POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.

3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.

4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.

5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.

7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone jedynie po konsultacjach z drużynami i wprowadzone do regulaminu dodatkowym aneksem.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl