Strona główna

Kąpielisk w tym roku też nie będzie

Kąpielisk w tym roku też nie będzie

2012-06-05 14:38:11  |  Tekst i fot. mz

- Nie będę marnował publicznych pieniędzy na grę słów – zapowiedział wójt Zbigniew Szczepański, który nie zamierza wydawać ok. 40 tys. zł na badania i procedury związane z powstaniem w gminie kąpielisk. - Wolę te pieniądze przekazać na ofertę kulturalną w amfiteatrach.

 

Podobnie jak w zeszłym roku, amatorzy wodnych kąpieli będą korzystać z „miejsc wykorzystywanych do kąpieli”. Zbigniew Szczepański zapewnia, że wszystkie względy bezpieczeństwa zostaną zachowane, bo woda zostanie przebadana przez sanepid, tyle że nie w takich kryteriach jak kąpielisko.

Łącznie dla kąpieliska w sezonie trzeba pobrać nie mniej niż 8 próbek wody, natomiast dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli 4 próbki. Odpowiedź taką otrzymaliśmy od Stanisława Jażdżewskiego, kierownika Działu Higieny Komunalnej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach. Cytuje w niej ustawę z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne:

KĄPIELISKA

Kontrolę wewnętrzną oceny jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy prawo wodne prowadzi organizator kąpieliska.

Kontrola wewnętrzna obejmuje między innymi:

a) Pobieranie próbek wody nie mniej niż 4 razy w sezonie kąpielowym z 2 punktów- razem 8 próbek

b) pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia

MIEJSCA WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI

Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody zgodnie z częstotliwością:

a) pobieranie próbek wody 1 raz przed sezonem z 2 punktów  - razem 2 próbki

b) pobieranie próbek wody 1 raz w sezonie z 2 punktów  - razem 2 próbki

c) także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób”.

 

Czym zatem poza częstotliwością badania wody różni się kąpielisko od miejsca wykorzystywanego do kąpieli? - Zakres badań dla kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli jest jednakowy, ale częstotliwość poboru próbek jest różna, mniejsza dla miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badania także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób. W przypadku gdy wyniki badań wykonanych przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli mogą wskazywać na to, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3, ustawy prawo wodne właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową – odpowiada Stanisław Jażdżewski.

Z wiedzy posiadanej w chojnickim sanepidzie wynika, że na terenie powiatu chojnickiego planowane jest jedno kąpielisko nad jeziorem Ostrowite w gminie Czersk.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl