Strona główna

Machowiak odpowiada burmistrzowi

Machowiak odpowiada burmistrzowi

2012-04-30 12:29:40  |  ch24, fot. ms

Przed kilku tygodniami opublikowaliśmy wywiad z Lucyną Machowiak z Leszna, jedną z uczestniczek przedszkolnego konkursu. Otrzymaliśmy od naszej rozmówczyni polemikę, dotyczącą komentarza zamieszczonego przez burmistrza Arseniusza Finstera.

„Pan Burmistrz usłyszał wypowiedź Pana Zielińskiego, że komisja bardzo nisko oceniła mój program integracji, że mam niewystarczającą wiedzę na ten temat. Panie Burmistrzu! Kiedy komisja pytała o program integracyjny? Komisja pytała, ilu specjalistów zatrudnię. Bez względu na to, co naobiecują moi kontrkandydaci, Szanowna Komisja musi mieć świadomość, że nikt, ani nic, nie zmusi przyszłego właściciela przedszkola niepublicznego do prowadzenia oddziałów integracyjnych. Wynika to z dobrej woli organu prowadzącego. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie przewidzieć, ile będzie dzieci z orzeczeniami. Ludzie się przemieszczają. Dziś mieszkają w Chojnicach, jutro gdzie indziej. Wiem, że Szanowna Komisja chciałaby usłyszeć, że tylu, czy tylu, ale podając liczbę, skłamałabym. Nikt z moich kontrkandydatów nie zna tej liczby. Moja odpowiedź jest taka, że zatrudnię tylu specjalistów, ilu będą wymagały orzeczenia. Tyle było o integracji. Podważam kompetencje komisji? Uważam, że mówię prawdę, że komisja nie prosiła o przedstawienie programu integracji. Doskonale znałam skład komisji, czym dana osoba się zajmuje. Nie sprawiam wrażenia osoby merytorycznej z doświadczeniem, ale jestem osobą merytoryczną z dużym doświadczeniem. Nie wiem, czy dostrzega Pan różnicę.

Po co ekspert bankowy? Po to Panie Burmistrzu, aby zapytać o rzeczy najważniejsze, aby przedszkole mogło funkcjonować. Jak dana osoba planuje spłacać kredyt. Co zrobi, gdy spadnie liczba dzieci. Na własnym przykładzie wiem, że sytuacja może się zmienić diametralnie. Ale komisja przygotowała druk biznesplanu tylko na rok. Nie popieram takiej krótkowzroczności. Czy Pana nie uderza nieświadomość tych młodych oferentów, co do dalszego finansowania budowy przedszkola? Jedni Państwo nie wiedzą, jak sfinansować budowę przedszkola, drudzy mówią o środkach unijnych. Przez 4 lata próbowałam je zdobyć na budowę przedszkola. Są dla obszarów o niskim upowszechnieniu edukacji przedszkolnej. Chojnice nie spełniają tego warunku. Ale kogo ja tu przekonuję? Przecież Pan jest bardzo merytoryczną osobą i wszyscy Panu wierzą. Czy jest to ślepa wiara w Pana mądrość? Mam tu swoją tezę i nie chcę jej przedstawiać.

Protokolantów widziałam, siedzieli za moimi plecami. Chodzi o stenogram, a raczej jego brak. Niczego nie zarzucam, nie atakuję, ale stwierdzam fakty. Pana wyjaśnienia opierają się na własnych interpretacjach przepisów prawa. Przykłady. Dlaczego proponuje Pan przejęcie przedszkola Pani Barbarze Kin zgodnie z art. 23' Kodeksu Pracy, skoro przedtem publicznie w mediach mówi Pan - „Niewykluczone, że konkurs może zostać odwołany jeszcze przed jego rozstrzygnięciem, jeżeli jeden z podmiotów zdecyduje się pójść drogą zgodną z art. 23' KP.” Dlaczego nie proponuje Pan tego innym podmiotom i nie zaprasza ich Pan na spotkanie z personelem i Radą Rodziców? Doskonale Pan wie, że Pani Kin nie skorzysta, bo nie ma takich możliwości finansowych. Proponuje Pan to osobie, która ma zerowe szanse. Mydli Pan oczy załodze przedszkola i Radzie Rodziców. W mediach mówi Pan, że uczynił humanitarny ukłon w stronę załogi. Żal tych ludzi, którzy znowu liczyli na Pana dobre intencje. Przecież w art.23' KP nie jest napisane, że proponuje się to rozwiązanie dyrektorowi czy wicedyrektorowi. Tam jest zapis, że w razie przejęcia pracowników przez innego pracodawcę, itd.

Mówi Pan publicznie, że statut będzie gwarancją na prowadzenie oddziałów integracyjnych. Statut nadaje organ prowadzący i zawsze może wnieść aneks, nawet bez Rady Pedagogicznej, bo ta w przedszkolu niepublicznym nie musi funkcjonować. To nie Pan nadaje statut. Nie ma Pan wpływu na jego treść, jeśli jest zgodna z Ustawą o Systemie Oświaty. Pana zadanie w tym zakresie zakończy się z chwilą sprzedaży budynku. Może się Pan szczycić swoją merytorycznością u przeciętnego mieszkańca Chojnic, który myśli, że jest Pan wszechstronnie uzdolniony. Przykłady można by tu mnożyć, ale po co? To nie ja „brnę za daleko” Panie Burmistrzu! Można było wymyślić inne wyjaśnienie, dlaczego odpadła moja oferta oraz firmy Mac House. Czytałam jej materiały z zapartym tchem. Nie jest tajemnicą, kto je przygotował. To osoba z długoletnim doświadczeniem w tworzeniu oddziałów integracyjnych. Przecież Pan Ciemiński, tak samo jak Pan Kniter, planowali zatrudnienie do nadzoru pedagogicznego jedną z dyrektorek, które obecnie pełnią te funkcje. Dlaczego więc jedna oferta przechodzi, a druga zostaje odrzucona? Pan Ciemiński też nie miał pojęcia o integracji? Przecież członkowie komisji mieli ocenić całą ofertę, a nie jej fragment. Pozostawię to bez moich sugestii. Tu nie trzeba już nic komentować.

Lucyna Machowiak”

"Konkurs przedszkolny należy powtórzyć" - wywiad z L.Machowiak. Komentarz burmistrza A.Finstera jest z 3.04.2012 godz. 10.23.

Powiązane artykuły:

Najnowsze artykuły:

pełna wersja Chojnice24  |  do góry

© chojnice24.pl  |  powered by intensys.pl